Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) är ett av spetsprojekten under den pågående regeringsperioden. LAPE är en gemensam satsning mellan Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet.

LAPE-projektet ska stärka samarbetet mellan de instanser som redan jobbar med familjer, barn och unga. Det här är till exempel barn- och mödrarådgivningen, småbarnspedagogiken, skolan, elev- och studerandevården och barnskyddet. Inom LAPE tänker man sig att servicen ska komma till den som behöver den istället för tvärtom. De så kallade kontaktytorna, dvs områden eller tjänster som sträcker sig över sektorerna, ska fungera så smidigt och flexibelt som möjligt.

Sektorövergripande samarbete

Sektorövergripande arbete är inget nytt i Finland. Det finns kommuner som redan nu samlar olika former av stöd- och servicetjänster inom rådgivning, småbarnspedagogik, bibliotek med mera under samma tak. Men att samla olika typer av verksamhet och stödtjänster under samma tak betyder inte att samarbetet blir naturligt. Detta vill man påverka via LAPE som betonar så väl förändringar inom verksamhetskulturen som ett fungerande tvärsektoriellt samarbete.

Riktlinjer för hur LAPE ska fortsätta under 2019 har dragits upp av Undervisnings- och kulturministeriet. Perioden för spetsprojektet avslutades vid årsskiftet men arbetet med LAPE fortsätter nu via de 19 förändringsagenterna som fortsätter med sina uppdrag. Utöver detta får förändringsagenterna stöd av fem och en halv kommunagenter i specialupptagningsområdena Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Helsingfors (1,5 tjänster). Deras uppdrag kommer att vara att stödja ledningen i bildningsväsendet inför den kommande reformen.

Svenskan koordineras i Helsingfors och Åbo

Helsingfors kommer dessutom att ha den nationella övergripande planeringen av den svenska servicen. Åbos kommunagent har ansvaret för att koordinera arbetet med de svenska och tvåspråkiga kommunerna i sin region. Här blir återigen samarbete ett nyckelord.

Här kan du läsa en intervju med kommunagenten i Åbo

Utbildningsstyrelsen har också anställt en egen LAPE-koordinator som tillsammans med kommunagenterna ska arbeta med ledningen i bildningsväsendet och social- och hälsovården inom LAPE-akademierna. Jobbet med LAPE-akademierna startar i början av 2019 och målet är att stärka ledarskapet inom social- och hälsovårdssektorn, bildningssektorn och inom kommunerna och landskapen så att samarbetet blir smidigt.

Ifall social- och hälsovårdsreformen blir verklighet, kommer bildningssektorn att vara den största servicen som är kvar på kommunnivå. Därför är det viktigt att samarbetet mellan den kommunala servicen och landskapen fungerar så smidigt och flexibelt som möjligt för invånarna. Oavsett om landskapsreformen blir av eller inte så är samarbetet mellan bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn viktigt för att på bästa sätt kunna stödja familjer och barn. Kommunagenterna kommer att vara i  nyckelposition då samarbetet  byggs upp. Deras stöd för bildningssektorns ledning kommer att vara av största vikt.

Utmaning att få alla med på tåget

Utmaningen med LAPE har främst varit att få alla med på tåget. Att förändra en verksamhetskultur tar tid och kräver resurser. Jag tror ändå att de flesta som har jobbat inom och med LAPE är eniga om att barnet bör vara i fokus och att alla jobbar för barnets och familjernas bästa. Vad allt detta innebär har ibland varit svårt att enas kring. Vi har ett brett kunnande i detta land om vad som behövs för att trygga välmåendet för barn, familjer och unga. Det ska vi ta tillvara och vara stolta över.

LAPE-projektet har kritiserats av en del svensk- och tvåspråkiga kommuner som har upplevt att svenskan har försummats och glömts bort. Det är sant att det inte har varit mycket information om eller intresse för hur den svenska servicen ska koordineras och förverkligas.

Kommunförbundet lobbade för en sjätte kommunagent för den svenska servicen, men utfallet blev 5,5 agenter. Att Helsingfors tillsammans med Åbos kommunagent ska koordinera det svenska är en lösning vi kan leva med. Det är viktigt att det finnas kommunagenter som också ser det svenska behovet.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *