Finland har fått sina första kommunagenter. Kommunagenternas uppdrag är att stärka samarbetet mellan social- och hälsovården och bildningsväsendet. Fokus ligger på barnfamiljernas behov.

Sari Välimaa och Gitta Harti kommer att arbeta som kommunagenter med bildningsväsendet som bas. Harti som är stationerad i Helsingfors har det övergripande nationella ansvaret för den svenska servicen, Välimaa som sitter i Åbo sköter kommunerna i Egentliga Finland, Österbotten och Satakunta.

– När ansvaret för social- och hälsovården flyttar till landskapen är det jätteviktigt att kontaktytorna till bildningsväsendet i kommunerna bibehålls och utvecklas, säger Sari Välimaa.

Kommunagenterna är en fortsättning på regeringens spetsprojekt LAPE som arbetat med att utveckla servicen till barnfamiljer. Den bärande tanken i LAPE är att barnfamiljer ska betjänas från en lucka, inte bollas mellan olika instanser som till exempel barnomsorg, skola, socialvård, hälsovård och specialsjukvård. När landskapsreformen träder i kraft tillkommer ytterligare två luckor eller nivåer, kommunen och landskapet.

– Kommunagenternas uppdrag blir att se till att övergången mellan till exempel elevvården och hälsovården fungerar smidigt. För att det ska vara möjligt behövs en samsyn. Det är viktigt att vi alla arbetar med barnets bästa för ögonen, säger Välimaa.

Sari Välimaa har arbetat som rektor i Pemar och som förändringsagent i LAPE-projektet. I sitt nya uppdrag som kommunagent kommer hon att lägga stor vikt vid information och ledning.

– Min bas är i Åbo, men jag kommer att röra mig mycket på fältet, säger hon.

Bildningsdirektörerna är den nyckelgrupp som kommunagenterna kommer att stödja speciellt. Bildningsdirektörerna har gemensamma möten och forum och där kommer även kommunagenterna att finnas med.

I Egentliga Finland är de tvåspråkiga kommunerna Pargas och Kimitoön är bekanta för Sari Välimaa från förr, kommunerna i Österbotten blir nya bekantskaper.

Sari Välimaa tror att hennes möjligheter att påverka och utveckla kontaktytorna mellan kommunerna och de nya landskapen är goda.

– När LAPE-projektet startade för ett och ett halvt år sedan talade man om gränssnittet mellan landskapet och kommunen. I dag talar man om kontaktytorna i stället. Det är bra, för vi ska samarbeta och utveckla våra kontaktytor tillsammans.

De svenska och tvåspråkiga kommunerna har kritiserat LAPE för bristande information på svenska. Sari Välimaa säger att hon förstår dem.

– Därför är jag extra glad över att få en svensk kommunagent att samarbeta med, säger hon.

Den svenska kommunagenter Gitta Harti börjar sitt uppdrag i Helsingfors i slutet av februari. Kommunagenterna kommer att finnas förutom i Helsingfors och Åbo, även i Tammerfors, Uleåborg och Kuopio.

Läs också Karin Lassenius blogg om LAPE:
Barnet i fokus när LAPE förverkligas

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *