Det låter som ett självklart mål att alla invånare i kommunen skall vara aktiva och delaktiga i vardagen oberoende av funktionsförmåga. Med ordet tillgänglighet beskriver man vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra.

I Finland ställer lagen om likabehandling krav på att myndigheter och företag skall utforma sina tjänster så att det inte finns hinder för någons användning. Varje år prövas fall där personer med funktionsnedsättning inte haft samma möjligheter som andra.

För att lyckas med tillgänglighetsarbetet i kommunen krävs ett helhetsperspektiv. Utgångspunkten är man gör verksamheten tillgänglig, vilket innebär att man beaktar tillgänglighet och funktionshinder i både planering och genomförande av sin verksamhet. Det kan handla om utbildning av personalen, upphandlingar och hur personal rekryteras. Om mångfald skall bli normen krävs att man arbetar aktivt med dessa frågor.

På ett konkret plan handlar arbetet å ena sidan om att göra den fysiska miljön tillgänglig och å andra sidan om att tillgängliggöra kommunens information.

Inom EU arbetar man med utformandet av ett nytt direktiv för fysisk tillgänglighet. Det kommer att påverka kommunerna i framtiden, men redan nu är behovet av organiserat tillgänglighetsarbete stort. I några större kommuner, bland annat i Vasa, har man sakkunniga som arbetar med dessa frågor. Förhoppningsvis är detta en fråga som väcks i allt fler kommuner, med ett aktivt arbete för tillgänglighet och likabehandling.

Nu till hösten träder lagen om digital tillgänglighet i kraft. Kraven som ställs i lagen utgår från EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, och har ganska långt varit rekommendationer under en längre tid. Nu införs formella krav och samtidigt skapas en organisation för övervakning av hur offentliga sektorn lever upp till dessa.

För att vi skall lyckas med införandet av den nya lagen måste alla i kommunen vara med.
Ledningen måste inte bara ge sitt stöd för arbetet, utan måste också veta vad digital tillgänglighet innebär och vad som krävs för att uppnå den.
Webbansvariga måste vara utbildade för att veta hur man skall beakta funktionshinder i planeringen av webbtjänster.
De som upphandlar webbtjänster måste veta vilka tekniska krav man måste ställa på leverantören.
De som skapar innehåll i webbtjänsterna måste veta hur man skapar förståeligt innehåll

Kraven i den nya lagen träder i kraft stegvis från den 23 september 2018, men sätt igång med arbetet genast idag!

Jobbar du med fysisk eller digital tillgänglighet i din kommun? Meddela mig så att vi bättre kan hålla kontakten: mattias.lindroth[at]kommunforbundet.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *