Vissa saker kan verka uppenbara när man hör om dem, men man har ändå inte tänkt på dem själv. Begreppet digital mognad är en sådan. När man bekantar sig med det t.ex. genom att söka på webben stöter man snart på spännande saker!

För att förstå varför digitalisering går framåt i vissa kommuner men inte i andra kan man undersöka organisationernas förmåga att förverkliga nyttan av digitalisering. Forskare talar om digital mognad, som ett mått på hur organisationen förmår uppfylla kriterierna för att lyckas med digitalisering.

Johan Magnusson, forskare från Swedish Center for Digital Innovation vid Göteborgs universitet, leder ett forskningsprojekt om digital mognad i offentlig sektor. Han berättar att de inledde projektet med att identifiera förutsättningarna för att lyckas med digitalisering genom att gå igenom forskningen på området.

Nästa steg var att ta fram ett verktyg för att mäta hur organisationer uppnår dessa förutsättningar, och på så sätt ge poäng för att mäta den digitala mognaden. I den senaste rapporten från maj 2020 framgår att digitala mognaden ökat med 6 procentenheter under ett år, både genom förbättringar i digital förmåga och digitalt arv.

Vilka är era viktigaste fynd hittills?
– Vi kan konstatera en utveckling i digital mognad på nationell nivå, och har också identifierat flera brister i många organisationer. Behovet av en fungerande digital infrastruktur är ett grundläggande krav, och ofta kämpar man i offentlig sektorn med en föråldrad systempark.
– Ett intressant fynd är att skillnaderna i digital mognad ofta är större mellan olika sektorer inom kommunen, än inom en sektor i olika kommuner. 

Kan man se några möjliga lösningar?
För att utvecklingen skall gå framåt krävs att den organiseras. När man i kommunen bestämmer vad som skall prioriteras och var man satsar sina pengar är det viktigt att det görs på ett ändamålsenligt sätt. I allt fler organisationer använder man portföljstyrning som ett verktyg. Det innebär att uppgifter om utvecklingsprojekt och åtgärder finns i en portfölj som ledningen sedan använder för att fatta bättre beslut.

Lär dig mer om digital mognad på Kommunmarknaden!
På årets Kommunmarknad får vi höra mer av Johan Magnusson i seminariet ”Digital mognad i offentlig förvaltning” på torsdag 10 september klockan 10.00-10.45. Han gör en genomgång av vad det innebär att mäta och vilka resultat man kommit fram till i forskningsprojektet. Välkommen med!