Digitalisering är på mångas läppar idag. Finansministeriet ordnar evenemanget #suunnannäyttäjät där digitaliseringen i regeringsprogrammet behandlas ur många synvinklar.

Vad får man ut av en sådan här dag? Det bästa är kanske möjligheten att träffa andra aktörer och diskutera olika frågor. Förstås är substansteman viktiga också, men för en generalist som jag är nivån ibland lite för skruvad.

Man kan konstatera att digitaliseringen börjar få en viss form, för kommentarer och idéer som framställs är inte sällan sådana som tidigare hörts. Vi har redan kommit förbi tiden då de flesta trodde att digitalisering betyder att man ersätter en pappersblankett med en elektronisk.

Minister Sirpa Paatero, lyfte i sina öppningsord fram saken på ett bra sätt: “[Digitaliserings]strategier för offentliga sektorn: detta frågar man inte om på torgen, men helheten är viktig. I centrum står servicelöftet som givits till medborgarna.”

Utkastet till regeringens digitaliseringsprogram var intressant, det fortsätter förstås arbetet som gjorts även av tidigare regeringar.

Särskilt bra är satsningarna på digistöd, dvs arbetet med att ge alla medborgare förutsättningar att använda digitala tjänster. Kommunerna har en central roll i detta arbete

Mycket intressant, men samtidigt enormt komplicerat, är diskussionerna om användningen av AI i tjänster, och i beslutsfattandet. Vilka etiska aspekter måste man beakta? Finns det risker i att överlämna beslutsfattandet till en automatiserad process?

En annan aspekt som diskuterades i olika sammanhang är digideltagande (digiosallisuus). Hur skapar vi tjänster för personer som helt eller delvis är utanför samhället? Varför tilltalar offentliga digitala tjänster inte ungdomar som annars är diginativa?

Workshoppar med intensiva diskussioner kring ett bord med stora papper på varvas med träffar kring en kaffekopp. Jag får fundera på varför det är att inte alla kommuner har samma system, eller varför man inte helt enkelt bestämt att det borde vara så. Kommunernas självbestämmande ger rätten att bestämma själv, men är samtidigt ett ansvar att ta del av möjligheterna att utveckla framtidens tjänster tillsammans med andra med invånarna i fokus.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *