Igår arrangerades Mindtrek 2020 i Tammerfors. Mindtrek är en konferens om teknik, digitalisering och framtidsfrågor för företag, offentlig sektor och akademiker. Ett av temorna, Digitalisering i kommunerna, arrangerades på finska i samarbete med Kommunförbundet.

Allt man får höra på konferenser känns inte relevant för en själv, men de bitar som för mig framstod som mest relevanta på konferensen är både aktuella och viktiga för kommunerna.

Öppna data i vardagen

På flera håll talades om öppna data. Det är inget nytt. Min kollega Elisa Kettunen berättade att hon först arbetade med öppna data kring 2010, och att det nu är en naturlig del av arbetet med informationssamhället.

På tjänsten avoindata.fi finns över 1700 olika dataset från nästan 800 organisationer. Här finns mängder med information om kommunernas verksamhet, och data som kan användas t.ex. för planering och simuleringar. Från 2020 är det obligatoriskt för kommunerna att rapportera ekonomiska uppgifter till Statskontoret som sammanställer dessa till enhetliga dataset, som presenteras på webbtjänsten granskaforvaltningen.fi. Datan finns också tillgänglig via automatiska gränssnitt för alla att använda. Nästa år kan vi på detta sätt jämföra kommunernas resultat på ett enkelt sätt.

Artificiell intelligens inte längre en framtidsbild

Många presentationer handlade om artificiell intelligens och vad den kan användas till, både nu och i framtiden. Tuukka Seeslahti från FabricAI berättade om deras system som hjälper företag och kommuner att effektivisera ekonomiförvaltningen genom att använda AI.

Hur skulle det vara om räkningen du skall godkänna redan har gåtts igenom och kontosatts så allt du behöver göra är att godkänna eller kanske ändra något lite? När du ändrar något (eller bara godkänner) så lär sig systemet mer – nästa gång gör den kontosättningen rätt. Frågan ställdes att hur mycket osäkerhet kan vi tillåta? Godkänner vi att systemet gör fel i 1% av fallen? Min fråga är snarast hur vi inte kan kräva att ta i bruk system som göra fel i bara 1% av fallen?

Samarbete nyckeln till framtiden

”Varför gör inte kommunerna mer tillsammans?” frågades flera gånger. Utvecklingen av system och verktyg går inte framåt och kostar för mycket. Att bygga lösningar baserat på öppen källkod är fortfarande undantaget, men det är definitivt ett sätt som kommunerna kan samarbeta på.

Genom att samarbeta och dela med sig av det man utvecklar ökar produktiviteten, resurserna räcker till mer och utvecklingen går snabbare.

Kommunförbundet drar igång ett nytt projekt för att utveckla och stöda samarbetet med lyckad digitalisering som mål. Vågar din kommun anta utmaningen och inte göra som man alltid gjort förr?