Hör du också till dem som upplever Bryssel och EU-politiken som något avlägset och kanske till och med dammigt? Då är det dags att slänga de tankarna i skräpkorgen och fundera om.

Informationsmängden som produceras i Bryssel kan i och för sig uppfattas som något övermäktig och gör kanske helhetsbilden suddig. Det var åtminstone min första tanke innan jag satte fot i Bryssel. Hur är det möjligt att hållas på kartan när det gäller alla viktiga frågor som berör kommunerna när det känns som om spelplanen är hela världen?

Tur nog behöver man inte själv vara expert på allting, och det mesta klarnar när man frågar. Samarbete är dagens nyckelord, och då är det inte enbart sammanhållningspolitiken som jag syftar på. Det känns bra att få vara en kugge i hjulet i det långsiktiga och målmedvetna arbetet med att föra det kommunala lovordet vidare i Bryssel, till exempel i Regionkommittén som ser ut att bli en allt viktigare rådgivande instans. Det är ju faktiskt skillnad mellan att bli hörd och att någon lyssnar.

Men du kanske funderar på varför det är viktigt för kommunerna och regionerna att göra sina röster hörda på överstatlig nivå? Enligt en undersökning som Kommunförbundet gjort påverkas 50 till 60 procent av de kommunala besluten av beslut som fattats på EU-nivå. Också våra nordiska systerorganisationer har kommit fram till liknande resultat i sina undersökningar.

Eftersom beslut som fattas på EU-nivå ofta tillämpas lokalt och regionalt är det synnerligen viktigt att det lokala perspektivet beaktas i EU:s beslutsfattande. Ensamma hotar dock våra röster att försvinna i bruset, och därför vill jag lyfta fram betydelsen av ett fruktbart samarbete med våra kommunala och regionala systerorganisationer, våra politiker och våra nationella regionkontor här i Bryssel.

Det är sant att den kommunala verkligheten ser mycket olika ut i olika delar av EU, men det finns även mycket gemensamt att spinna vidare på.

Dagens ord i Bryssel är alltså sammanhållning och sammanhållningspolitik. Det har målats upp fem möjliga huvudscenarier om vart EU-familjen är på väg. Alternativen är djupare eller mindre samarbete, fördjupat samarbete inom vissa sektorer eller bland vissa länder. Men vi får ge oss till tåls tills vi har ny information om den fleråriga budgetramen – vilket borde vara klar ungefär när detta nummer av Kommuntorget kommer ut. Så håll utsikt efter våra nyhetsbrev!

Har jag lyckats övertyga dig om det intressanta med Bryssel? Ser du kopplingen till din vardag i kommunen? Jag tar gärna emot feedback, så ta gärna kontakt om du vill veta mer om Kommunförbundets arbete i Bryssel.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *