I september lanserade Svenska Akademien tre viktiga ordböcker på nätet. Nu finns Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB) gratis tillgängliga på adressen svenska.se. SAOL och SAOB har visserligen publicerats elektroniskt också förut, men det nya är att också Svensk ordbok är tillgänglig och att alla tre ordböckerna finns samlade på samma webbplats.

För den som planerar gatu- och vägnamn är de här ordböckerna en guldgruva. Medan SAOL är ett hjälpmedel för stavning och böjning av ord, ger SO uppgifter om vad ord betyder och hur de används i modern svenska. SAOB är i sin tur en historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1500-talet till i dag. Nyttan av ordböckerna begränsas inte enbart till namnplanering, utan det här är böcker som alla som skriver har nytta av.

Så hur använder man ordböckerna vid namnplanering? Det viktigaste hjälpmedlet är SAOL, som erbjuder hjälp när man behöver veta hur man ska foga ihop två ord till ett namn. Det kan heta Bärstigen, men ska det heta Blåbärsstigen eller Blåbärstigen? Grundregeln i svenskan är att sammansättningar där förleden består av ett osammansatt ord (t.ex. bär) bildas utan genitiv-s, dvs. Bärstigen. Sammansättningar där förleden består av ett sammansatt ord (t.ex. blåbär, dvs. blå + bär) bildas däremot med genitiv-s, dvs. Blåbärsstigen.

Det finns undantag från den här regeln och här kommer SAOL in i bilden. Hur bildar man till exempel ett gatunamn av orden silke och gata? Blir det Silkegatan? I SAOL får man reda på att ordet silke får formen silkes- i sammansättningar (silkesband och silkesfjäril), och då blir gatunamnet Silkesgatan.

Och hur gör man med clownfisk och väg? Clownfisksvägen är konsonanttungt och svårt att uttala. Ordet clownfisk finns inte i SAOL, men man kan i stället söka på andra sammansatta ord på ‑fisk och se vad som gäller. Söker man på ordet bläckfisk* (med asterisk för att hitta sammansatta ord), får man reda på att det heter exempelvis bläckfiskring, och att det inte ska fogas in något genitiv-s mellan orden bläckfisk och ring. Detsamma gäller sammansättningar till clownfisk, alltså Clownfiskvägen, ett alternativ som är lättare att uttala. Det kan krävas övning att lära sig söka i SAOL på det här sättet, men med lite träning får man stor hjälp av ordlistan.

SAOB hjälper till när man behöver få reda på äldre ords betydelser. Äldre ord går inte alltid att hitta i moderna ordböcker, men kan ändå fungera som delar av gatunamn. Substantivet lätta går inte att hitta i SAOL eller SO (i dem hittar man bara verbet lätta), men SAOB kan berätta att det handlar om gammal kvarndel. Med den informationen kan ordet användas i ett namn med temat gamla kvarndelar, t.ex. Lättvägen.

När man behöver få reda på betydelser för moderna ord kan man vända sig till Svensk ordbok. Här får man reda på ords stilnivå och kan med hjälp av den informationen avgöra om ett ord rent stilmässigt är lämpligt som en del av ett vägnamn eller om det är för vardagligt eller ålderdomligt.

Låter det invecklat att hitta rätt information i ordböckerna? Det kan vara utmanande också för den som använder ordböckerna dagligen i sitt arbete. Språkinstitutets namnrådgivning erbjuder därför kommuner hjälp i namnplaneringsfrågor, så ta gärna kontakt.

Maria Vidberg, namnvårdare
fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *