Ett ortnamns viktigaste uppgift är att identifiera orten bakom det, liksom ett personnamns viktigaste uppgift är att identifiera personen som bär namnet. Samma identifieringsprincip gäller också för idrottshallar och sportarenor. För att identifieringen ska fungera optimalt ska namnet vara lätt att komma ihåg, uttala och stava. Det är också viktigt att namnet är bestående för att det inte ska uppstå problem när man använder det.

Namn på idrottshallar och arenor byts ändå ofta ut. Ett exempel på det här är hallen i Åbo som nyligen bytte namn från HK Arena till Gatorade Center med anledning av att ett sponsorsamarbete tog slut och ett annat inleddes. Hallen, som stod färdig 1990, hette Typhoon Arena när den invigdes och bytte namn till Elysée Arena år 1994. Mellan åren 2006 och 2010 bar hallen namnet Åbohallen. Namnet HK Arena bar hallen från år 2010. Åbohallen är till skillnad från de övriga namnen inte något sponsornamn.

Men hur ska den som behöver skriva eller prata om hallen kunna veta vilket namn det är som gäller för tillfället? De som äger eller driver hallen har naturligtvis intresse av att använda det sponsornamn som är aktuellt, men det betyder inte att till exempel medier eller allmänheten ska, eller behöver, använda det. Särskilt medier, som ska undvika gratisreklam i löpande text, ska därför inte använda sponsornamn oreflekterat.

Ett alternativ är då att normalisera sponsornamn enligt svenskans skrivregler. Sponsornamnen avviker nämligen ofta från skrivreglerna, bland annat för att de innehåller särskrivningar som är främmande för svenskan eller för att det förekommer versaler mitt i namnen. Det kan därför vara motiverat att skriva Hartwallarenan (i stället för Hartwall Arena) och i det här fallet följa reglerna för sammansättning och bestämd form i svenskan. Namnet Gatorade Center är svårare att normalisera enligt samma princip eftersom det engelska ordet center i det här fallet inte har samma betydelse som svenskans center. Namnet blir därför inte bättre eller tydligare av att man sammanskriver eller böjer det i bestämd form. Center kan möjligtvis skrivas med liten bokstav, men också i den formen avviker namnet från svenskans skrivregler, och normaliseringen fyller inte sin funktion.

Ett annat alternativ är att använda ett lokaliserande ortnamn och skriva exempelvis Helsingforsarenan för Hartwall Arena. Det här alternativet fungerar bäst om det inte finns risk för missförstånd kring vilken hall det här är frågan om. Det här är särskilt motiverat i fråga om Åbohallen eftersom hallen saknar kontinuitet i namnet och den också burit namnet under flera år.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *