De gamla upplysningsfilosoferna utgick från att kustområden gärna utvecklas till öppensinnade och kosmopolitiska samhällen. Men öar och skärgårdsmiljöer kan nog liksom skog, slätt, berg och dal bli lite hur som helst – kanske beroende på förutsättningar för handel och genomfartstrafik. Eller vilja, och vad man väljer att göra det till.

Ett litet och geografiskt från större sammanhang och befolkade områden skilt ö-samhälle, med juridisk särställning och begränsningar i möjligheter till jordförvärv, och bestämmelser om hembygdsrätt, skulle snarare kunna riskera isolation, slutenhet, inskränkthet och rentav inavel på längre sikt. Men så icke ”skäret i faret”!

”Var tredje ålänning är hitflyttad”

Åland är faktiskt den region i Norden, näst efter Köpenhamnsområdet, som har störst andel av befolkningen härstammande från utanför den egna regionen. Befolkningen växer och så mycket som var tredje ålänning är hitflyttad, född och uppvuxen på annat håll. I andragenerationen är andelen över hälften.

Traditionellt och förenklat kommer inflyttningen från Svenskfinland och utflyttningen går till Sverige, följd av viss återflyttning. Men nu ökar även inflyttningen av rikssvenskar utan koppling till landskapet. Andelen Sverigefödda svenska medborgare är i dag större än andelen finskspråkiga på Åland.

Även Norden, Baltikum och Ryssland har länge stått för stor del av inflyttningen, men också regioner utanför Europa ökar, såsom Mellanöstern och Sydostasien. Åland må vara enspråkigt svenskt och höra till Finland – men de 30.000 ålänningarna har drygt 60 olika modersmål och härkomst i nära 100 olika länder.

”Ålänningarna har drygt 60 olika modersmål”

Förutsättningarna för integration är andra här på öarna jämfört mot både storstäder och landsbygdens avfolkningsområden. Här finns inga segregerade områden, men gott om jobb. Låg arbetslöshet och hög företagsamhet. En social kontroll som följer av småskaligheten. Samt en allmänt inkluderande inställning.

Redan på vikingatiden rörde sig ålänningarna mycket i alla väderstreck. Bondeseglationen lade sedan grunden för den omfattande sjöfartstraditionen. Vi har haft världens största handelsflotta per capita. Läget mitt i farleden och att generationer av ålänningar har rört sig över världshaven,  påverkar såklart samhällsandan.

”Generationer av ålänningar har rört sig över världshaven”

Visst finns även här inslag av intolerans, men ålänningar överlag är ett öppet, tolerant och från vida håll och under lång tid kulturellt influerat och berikat folk. Och som finländare, svensk, europé eller flykting är det faktiskt inte mycket svårare att flytta till och bo på Åland än inom landet och unionen i övrigt.

Flera åländska kommuner, även små och perifera skärgårdskommuner, har på senare tid aktivt tagit emot kvotflyktingar från krigets Syrien. Kontrasterna må vara stora mellan en öken och en ö. Men olikheter kan också i sig utgöra styrkor i fråga om integration. Vi är ju ändå alla ”same same, but different”, när det gäller.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *