Erik Brunström

Erik Brunström

Kommundirektör i Finström, i hjärtat av det Egentliga Åland. Har tidigare varit direktör i Geta kommun och vid Ålands Kommunförbund. 40+ fyllda, bor i Godby, Finström, med hustru och tre barn 4-10 år.