Varje kommun har en. Enligt lag måste man ju ha det, en kommundirektör eller en borgmästare. Enligt åländsk lag kan man ha en direktör. Finlands minsta kommun Sottunga, med 100 invånare, har det inte. De har heller ingen borgmästare som Tammerfors, men likväl en kommunsekreterare på deltid. Men jobbet är ungefär detsamma.

Kommundirektören leder enligt lag kommunens förvaltning, skötseln av ekonomin samt kommunens övriga verksamhet. Förvaltningen är snarlik i alla kommuner. Ekonomin är förstås större, sett till antalet nollor, i en större kommun. Men den övriga verksamheten är densamma, förutom det där med att kommunerna på Åland inte har hand om gymnasieskola och sjukvård.

Det jobb som ska göras i skärgårdskommunen är ungefär detsamma som i metropolen. Skillnaden är hur många anställda man har till sitt förfogande. Med ett par hundra invånare begränsas centralförvaltningen i regel till en handfull personer, ofta på deltid, medan större städer har hela staber av mellanchefer och medarbetare på ledande positioner.

Vad gäller ledarskapet, antalet anställda, den strategiska utvecklingen och planeringen är skillnaderna ändå stora. I den lilla kommunen måste ledarna vara mångsysslare. En dag i förhandlingar med regering eller fack, sedan iförd stövlar på en leråker på grund av en vattenläcka på teknikerns lediga dag. Däremellan löpande rutiner och brandsläckning. Budget och bokslut, beredning inför styrelse och medling i en sårig personalkonflikt.

Det talas ibland om möjlighet till ekonomiska inbesparingar vid kommunsammanslagningar. Tänk alla direktörslöner man kan spara in! Men direktörens och hela centralförvaltningens löner, plus kansliets samtliga material och politikernas arvoden, övergår sällan några enstaka procent av den totala omsättningen. Och små kommuner har sällan mer administrativ personal per invånare än vad större har.

Till fördelarna med en småskalig organisation hör att ledningen har god kontroll över kassan och verksamheten. Det finns personal som ägnar hela sin arbetstid åt det geografiska områdets intressen, som länk mellan allmänhet och politisk makt. Till nackdelarna hör sårbarhet. Och graden av dubbelarbete, avsaknaden av möjligheter till specialisering samt utrymmet för strategisk planering och utveckling.

Stor eller liten. Som kommundirektör är det ändå ditt ansvar att den lokala politiska viljan förverkligas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *