Finlands kommuner firade för ett par år sedan 150 år av självstyrelse. I år firar republiken Finland 100 år av självständighet. Och om ett par år firar landskapet Åland 100 år av självstyrelse, som ett resultat av händelser i Finström år 1917.

 

I december är det 100 år sedan Finland förklarade sig självständigt från ett oroligt Ryssland där revolutionens vågor svallade höga mitt under brinnande världskrig år 1917. Det dröjde dock ett par år ytterligare innan självständigheten blev fullt erkänd och trädde i kraft.

”Det är även Ålands självstyrelses 100-årsjubileum”

På samma sätt är det nu även Ålands självstyrelses 100-årsjubileum just i år. Redan i augusti 1917, före den ryska oktoberrevolutionen och finska självständighetsförklaringen, samlades representanter för Ålands kommuner vid folkhögskolan i Finström för ett kommunalt sammanträde.

 

 

Sammankomsten hade föregåtts av ett antal hemliga möten ända sedan våren. Träffen aviserades som ett ”brandkårsmöte”, för att gå under de härjande ryska soldaternas radar. Men vad man beslöt där och då var att begära återförening med moderlandet Sverige. Det anses vara startskottet för Ålandsrörelsen och vad som kom att mynna ut i Ålands nuvarande självstyrelse.

”Finland fritt och Åland svenskt”

Ålandsrörelsen syftade till Ålands frigörelse från Ryssland och återförening med Sverige, under devisen ”Finland fritt och Åland svenskt”. Det Finland som nu firar 100 år var dock inte särskilt tänt på idén att avstå Åland i samband med den självständiga republikens grundande. Det förekom både brösttoner och vapenskrammel för att rätta in ålänningarna i de finländska leden.

Från finskt håll erbjöd man först efter internationella påtryckningar ålänningarna ett utvidgat självstyre inom Finlands gränser genom den självstyrelselag som antogs i riksdagen 1920. Den utvidgade självstyrelsen avvisades dock av ålänningarna och företrädare för Ålandsrörelsen fängslades av den unga republiken för högförräderi.

”Autonomi och demilitarisering under internationella garantier”

Frågan kom att avgöras i Nationernas Förbund vid ett möte i Genève 1921 och resultatet blev en kompromiss. Åland skulle ingå i den finländska statsbildningen men med omfattande autonomi och fortsatt demilitarisering under internationella garantier. Finland måste även garantera ålänningarnas svenska språk och kultur. Sverige accepterade beslutet under protest. Den 9 juni 1922 sammanträdde Ålands lagstiftande församling för första gången.

Resten är så att säga historia. ”En framgångshistoria” – ”Åland är i dag en småskalig, målinriktad och egensinnig självstyrelse”, som Ålands premiärminister lantrådet Katrin Sjögren uttryckte saken vid Finström kommuns firande av händelserna den 20 augusti. Och det hela utgör ju också ett gott exempel på vad som kan bli följden av ett halvhemligt och lite eldigt kommunalt brandkårsmöte.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *