När lutfisken, julskinkan och julgodiset är uppätna, julgranen utkastad (det skamfilade trädet utan barr) nyårslyckorna stöpta och nyårslöftena (ät hälsosamt, gå regelbundet till gymmet, håll en vit månad) givna och bortglömda och begravda för många dagar sedan är det på sin plats att förbättra världen. Om nu inte riktigt hela världen så arbetsplatserna i alla fall.

Vi startar det nya året med att granska Arbetshälsoinstitutets enkät. Trots att den mobila teknologin har gjort arbetet mer flexibelt har det samtidigt lett till att arbetet är mer okontrollerbart.  Det förutsätts att experten skall vara ständigt nåbar via olika kontaktkanaler, visar Arbetshälsoinstitutets färska ”Expertenkät”.

Arbetet är inte lika bundet till tid och plats som tidigare på grund av den nya tekniken, men många som jobbar i expertyrken har trots möjligheten till flexibilitet gällande tid och rum problem med sin tidsanvändning. Hälften av experterna sade sig inte ha tid att utföra sina arbeten så bra som de önskade.

Att tiden är en begränsad resurs är något man ofta glömmer bort. Tidsplanerna blir lätt för snäva och arbetsbeskrivningarna alltför vittomfattande. Följden blir en överbelastning, som till slut blir så stor att den försvårar skötseln av uppgifterna. Problem med tidsanvändningen påverkar både kvaliteten på arbetet och har ett direkt samband med välbefinnandet.

Enkäten visar att 90 procent av de tillfrågade var nåbara 24/7. Expertarbetet upplevs som intensivt, oförutsägbart och svårt att hantera. Minst lika oroväckande är att experter har psykiska symptom och svårigheter att återhämta sig från arbetet, konstaterar äldre forskare Ari Väänänen.

Tanken att man nog hinner med allt, bara man använder rätt tidshanteringsmetod, är en farlig myt som framkallar onödiga skuldkänslor. På grund av de snabba förändringarna i arbetslivet kan ingen ha full kontroll över sin tidsanvändning. Tidsschemat påverkas av samarbetsnätverk, kunder, organisationens mål och förändringar i omvärlden, påpekar Kirsi Yli-Kaitala, forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Flexibiliteten i arbetslivet är också en utmaning för ledningen och ledarskapet. Tyngdpunkten som tidigare låg på att informera och fördela arbetsuppgifterna, ligger numera på att leda samarbetet och det gemensamma planeringsarbetet.

Man har övergått från arbetsfördelning till meningsskapande ledarskap, där arbetstagarna själva har en viktig roll när det gäller att definiera sina arbetsuppgifter.

Om vi kunde göra något åt det faktum att 90 procent av experterna är nåbara 24/7, så skulle det nog synas både i det fysiska och psykiska välbefinnandet på arbetsplatserna.

Vi kunde starta 2017 med att till exempel hålla alla veckoslut lediga från arbetsrelaterad e-post. Det kunde vara värt ett försök!

 

Läs mera:

Projektet Tidsanvändning i expertyrken
Flexmanualen Jousto-opas-Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla
Manualen Arbetet@Livet: Työ@Elämä-Opas työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *