16,7 dagar per person och år är sjukfrånvaron i kommuner och samkommuner,  enligt de resultat som presenterades  i  Kommun 10-undersökningen våren 2017.

Du läste rätt! 16,7 sjukdagar per anställd och år. Det betyder i praktiken att var och en av oss är borta från jobbet i två och en halv vecka. Under de senaste tio åren har sjukfrånvaron de facto minskat, men nu verkar den trenden vara slut.

Antalet anställda inom den kommunala sektorn är drygt 420 000. När vi multiplicerar personalantalet med antalet sjukdagar  (16,7) så kommer vi fram till 7 030 700 sjukdagar. Över sju miljoner!

Vilka är  de mest utsatta grupperna?

Högst på listan är hemvårdare, närvårdare, skolgångsbiträden, städare och sjukhusbiträden ( 24-31 sjukdagar per år). Minst sjukdagar hade chefer, specialsakkunniga, läkare och lärare (6-9 dagar sjukdagar per år).

En oroväckande trend är att sjukfrånvaron ökar bland sjukvårdare (20 dagar) närvårdare (26 dagar) och hemvårdare (31 dagar). En tuff uppgift väntar dessa grupper som skall ro i land social- och hälsovårdsreformen på själva verkstadsgolvet. Hur ska de orka hjälpa andra om de inte orkar själva?

Det finns ett samband mellan sjukfråvaro och ledarskap.

Flera undersökningar visar att det finns ett direkt samband mellan sjukfrånvaro och ledarskap. Ju bättre ledarskap desto lägre sjukfrånvaro. Trivs du med ditt jobb så är tröskeln  högre för att stanna hemma än om du vantrivs. Logiskt, inte sant.

Personalutgifterna för den kommunala sektorn är 21 miljarder euro per år (2016). Summan är så stor att den är svårt att greppa.  Som en jämförelse kan vi ta statens budget som går lös på 55 miljarder euro.

Om vi lyckas minska antalet sjukdagar med tio procent till 15,03 per person och år så skulle det totala antalet sjukdagar minska till 6,3 miljoner.

Redan små åtgärder som främjar arbetsklimatet får en enorm utslagskraft. Lyckas vi minska antalet sjukledigheter med 10 procent per år betyder det ca 700 000 färre sjukdagar.

Hur stora inbesparingar detta skulle medföra är värt en annan mässa. Vi talar om miljoner och åter miljoner.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *