Sommartider, hej hej,sommartider
(Sommartider)
Jag känner det är nån´ting på gång
(Sommartider)

Så sjunger Gyllene Tider i sin sång .

Det  verkar vara nån´ting på gång, när de yngre åldersgrupperna så småningom börjar hitta jobb igen, medan arbetslösheten stiger bland dem som är över 50. När det sker en vändning i ekonomin och i efterfrågan på arbetskraft, så är det de som varit kortare tid arbetslösa som först får jobb säger forskningsdirektör Heikki Räisänen på arbets- och näringsministeriet i en intervju i Hbl. De unga kör förbi de långtidsarbetslösa och de äldre.

Företagsamhet, framgång, flexibilitet, familjeliv och fritidsintressen framför ordinarie arbete är den bild vi målat upp av Y-generationen, men enligt ny forskning vill unga bygga upp sin arbetskarriär på samma trygga  grundstenar som de äldre kollegerna, visar en rapport som Akava låtit utföra.

Säkerhet och stabilitet var det som kom tydligast fram i undersökningen, säger forskare Joonas Miettinen.De ungas behov måste beaktas, men det betyder inte att jobbet hamnar i skymundan. Miettinen ser positivt på Finlands framtida arbetskraft som är välutbildad, kunskapstörstig och villig att utveckla sig samt har en annan syn på ledarskap. Forskare i arbetslivsfrågor vid Tammerfors universitet har undersökt Y-generationens arbetsmoral och kom fram till att det inte finns några egentliga skillnader i arbetsmoral i de olika åldersgrupperna.

”Jag märkte aldrig förut, att mörkret är så stort,
går och tänker på allt det där man borde,
det finns så mycket saker jag skulle sagt och gjort,
och det är väldigt lite jag gjorde”

sjunger man i Erna Tauros  Höstvisan med text av Tove Jansson.

E det så vi vill ha det? Vill vi ha två körer! En som sjunger Sommartider hej, hej och en annan som sjunger Höstvisan.

Allas insats behövs, oberoende av ålder, utbildning, kön eller nationalitet.

Har vi råd att missa den kunskap och erfarenhet som de som är över 50 besitter?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *