I dessa osäkra tider då allt (tidtabeller och direktiv) som har att göra med vårdreformen tenderar att ändra och tidsmässigt förskjutas strävar vi också här i Vasanejden efter att göra det bästa av situationen. I vår för ändamålet tillsatta beredningsorganisation, bestående av både förtroendevalda och tjänsteinnehavare, jobbar vi enträget på för att sätta organisationen i sådant skick att vi kan möta såväl vårdreformen som tiden med självstyrande områden med tillförsikt. Det vanliga lunket, dvs. att göra budget och planer för framtiden, är inte heller helt lätt, det finns för många rörliga delar att ta hänsyn till.

Det som bekymrar oss allra mest är naturligtvis liggande förslag om indelning av våra centralsjukhus i A- och B-sjukhus, dvs. en del som beviljas fulljoursrättigheter och andra som får ta hand om det som lämnar över. För det första skulle det vara trevligt att veta varför man har stannat för antalet 12 då det gäller fulljouren och för det andra skulle det vara på tiden att i detalj få veta vad fulljour innebär och vad det innebär att inte ha fulljour. Här i Österbotten är läget synnerligen prekärt om det skulle visa sig att förslaget omvandlas till lag eller förordning. 100 000 människor med svenska som modersmål skulle vara hänvisade till helt finskspråkiga Seinäjoki i jourfrågor. De språkliga aspekterna tycks överhuvudtaget inte ha ägnats någon uppmärksamhet i denna fråga.

Ett närmare studium av de sjukhus som fått fulljoursstatusen ger vid handen att politiken har haft mera med saken att göra än fakta. Det finns både mindre enspråkigt finska centralsjukhus och centralsjukhus varifrån avståndet till närmaste universitetssjukhus är kortare än i Vasa men man tycks i alla fall vara mera betjänta av fulljouren än Vasa. Det kan väl inte vara så enkelt att den politiska sammansättningen i sjukhusens beslutsorgan råkar sammanfalla bättre med sittande regeringskoalitions.

Tiden för avgivande av utlåtande över förslaget sträcker sig ända till i början av september. Utlåtandena från Österbotten kommer att utgöra besk läsning för ministeriet. Om inte förslaget ändras så att även svensktalande personer kan vara trygga ifråga om fulljour kommer ärendet att i sista hand landa på grundlagsutskottets bord.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *