Befolkningen i Österbotten kan inte glömma den orättvisa som man upplever efter att riksdagen godkände lagen som tillerkänner vissa centralsjukhus i landet status som sjukhus med omfattande jour utan att beslutet omfattar Vasa centralsjukhus, fastän sjukhuset bättre än de valda fyller de kriterier som ministeriet uppställt.

Känslan av orättvisa blev inte bättre av att grundlagsutskottet bevisligen fattade sitt beslut på basen bristfälliga och direkt missvisande uppgifter, vilka inte heller i riksdagsbehandlingen ansågs ha någon som helst betydelse. Att t.ex. som en följd av beslutet på ett konstgjort sätt försöka göra centralsjukhuset i Seinäjoki tvåspråkigt då det väl fungerande tvåspråkiga sjukhuset redan finns i Vasa upplevs speciellt orättvist och omdömdeslöst.

Hela Österbotten står enat i ärendet, oberoende av politiskt parti eller språktillhörighet. Man upplever därför att ärendet inte kan lämnas därhän utan vill påkalla beslutsfattarnas uppmärksamhet en gång till genom ett medborgarinitiativ. Initiativet inlämnas av två privatpersoner, Kim Berg, TEHYs huvudförtroendeman vid Vasa centralsjukhus och mig Hans Frantz, styrelseordförande för Vasa sjukvårdsdistrikt. Nödvändiga handlingar kommer att inlämnas denna vecka.

Initiativet kan undertecknas såväl elektroniskt som på papperslistor. Ansvarspersoner, som skall koordinera arbetet, har utnämnts i samtliga kommuner. Minimikravet för att initiativet skall behandlas i riksdagen, 50 000 underskrifter, räknar vi med att samla relativt snabbt men väntar oss att det slutliga antalet blir avsevärt högre.

Om insamlingen går snabbt hoppas vi få initiativet till behandling samtidigt som resterande delar av lagstiftningen som hör till vårdreformen behandlas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *