Panamalistorna med skattesmitare, utsläppsmanipulationen hos biltillverkare och däcksfusket, Portugalpensionärerna är några av de skandalnyheter från affärslivet som duggat tätt den senaste tiden. Enligt Henrika Franck, som forskar i företagsetik vid Aalto- universitet, är orsaken att vi befinner oss i skarven mellan två skeden i kapitalismen. Fram till nu har vi levt i den gamla kapitalismen, där vinsten varit företagens enda fokus.

Det finns ett starkt tryck på att skapa en ny kapitalism. Kapitalism 4.0. Folk är medvetna och kritiska till det företagen gör idag. På det politiska planet kan man också skönja motsvarande tendenser. Frank bygger sitt antagande på erfarenheter från USA där det finns en stark rörelse som går ut på att kombinera vinst och etik. Här ser man företagets roll i ett större sammanhang och inte enbart som en vinstmaximeringsmaskin.

Undersökningar visar att pengar och lön inte är de största drivfjädrarna för en anställd. Man blir inte mer engagerad bara för att man får en massa pengar. Intressant!

Den genomsnittliga löneutvecklingen åren 2010-2014 var 9,8 procent medan arbetsmarknadspamparnas, både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan skyltar med procent som är av helt annan storlek. Riksdagen hade gjort klokt i att avhålla sig från de symboliska arvodesförhöjningarna som trots allt utdelades. Det är svårt för en vanlig löntagare att förstå att sparandet inte gäller alla, men att den mest utsatta gruppen är lågavlönade kvinnor i den offentliga sektorn är ännu svårare att förstå.

Handling och tanke går inte hand i hand!

Vi får sätta vår tilltro till den nya generationen av politiker och företagsledare som anammat en ledarstil där etik är en självklarhet.

Vi skall hoppas  att ”Snålheten bedrar visheten generationens” tidevarv snart är förbi.

Det är tillit och förtroende som behövs för att driva framgångsrika företag och göra bra politik, inte snålhet och egenvinning.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *