Den ekonomiska kommentatorn och tidigare bankiren Frances Coppola skriver i ett blogginlägg att regeringen Sipiläs åtstramningspolitik är katastrofal för Finland. Åtstramningspolitiken kommer enligt Coppola att leda till att Finlands ekonomi krymper, vilket i sin tur ökar budgetunderskottet i förhållande till bnp. Efter fyra år av recession skulle Finland behöva stimulans, inte åtstramning, anser Coppola.

De som syr ihop samhällsfördraget har  en helt annan syn på hur Finlands ekonomi ska få  lyft än Coppola. Det är nedskärningar och besparingar som gäller. Hur kan man se på frågorna ur så olika vinklar?

Förväntningarna  är att 30 000 nya  jobb kommer att skapas  och investeringarna ta fart. Avtalet sänker kostnaderna så att exportsektorn får bättre konkurrenskraft, ”ekonomin tar fart, arbetslösheten minskar och staten får mera klirr i  kassan.

Hur kan vi vara säkra på att företagen verkligen börjar investera, och att exportsektorn verkligen har konkurrenskraftiga produkter? Eller är det dividender som gäller? Vilka ekonomiska teorier och resonemang utgår man ifrån?

Hur kan då kvinnan eller mannen på gatan , i vars börs man går,  förstå sig på dessa motstridiga ekonomiska uppgifter som ligger som grund för den ekonomiska politiken?

Det räcker inte med att säga att vi har ekonomiskt kärva tider i landet och att vi måste spara. Vi måste konkretisera!

Det handlar mycket långt om trovärdighet och att bygga upp ett förtroende. Detta har man  misslyckats med i de långt utdragna förhandlingarna om samhällsfördraget.

Man skulle tycka att ekonomi är ekonomi och politik är politik. Så är det inte. Det handlar mycket långt om att ekonomi  är politik och politik är ekonomi för att inte glömma de psykologiska aspekterna som ser ut att spela en allt större roll. Vi är otroligt bra på att lyfta fram allt det negativa med nedskärningar och besparingar och har lätt för att glömma det positiva.

Kanske  en ny  professur i psykologisk ekonomi  borde inrättas , med en helt ny inriktning.

Studierna kunde inledas med kursen grunderna i Ekonomins psykologi  alternativt Psykologins ekonomi, och bland de olika specialkurserna kan man välja kursen Moral och ekonomi, med Kim Grahn som kursledare eller kursen Kryphål i beskattningen. Kursen hålls  i Portugal under ledning av där bosatta finländska företagsledare. Kursen Hur undvika kapitalbeskattning med Antti Herlin som gästföreläsare eller kursen Samvetet och bonus eller kursen  Hejdlöst rolig ekonomi – hur sänka arbetskraftskostnaderna och öka dina egna inkomster samt kursen Tro på dej själv  med Paavo Väyrynen som primus motor.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *