Finlands ekonomiska siffror är nattsvarta. Men i Sverige växer ekonomin så det knakar. I Sverige var den ekonomiska tillväxten 3,9 procent under det senaste kvartalet, i Finland minus 0,2. En orsak är att arbetsgivare och -tagare ror åt samma håll i Sverige.

Så säger Hannu Ryöppönen, styrelseproffs och  fd Pernåbo i en intervju i Hbl om varför Sverige kör förbi oss.

Den svenska stilen att omständligt diskutera och argumentera innan man fattar ett beslut har ofta öppet hånats hos oss. Bland finska företagsledare har den svenska diskussionskulturen setts som en svaghet och ett tecken på obeslutsamhet medan Ryöppönen med lång erfarenhet från både svenskt och engelskt  näringsliv vet att just medbestämmandet är ett av det svenska näringslivets hemliga vapen. När ett beslut är väl förankrat är alla i företaget med.

Man har lyckats komma bort från vi och de-tänkandet, man tänker inte mera bara ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv.

För att dra en parallell till det kommunalpolitiska beslutsfattandet, kan man ställa frågan, om det verkligen är så att alla faktiskt är med och jobbar för samma sak! Många gånger känns det inte så.

Är demokratins värsta fiende kanske demokratin själv?

Varför accepteras inte demokratiskt gjorda beslut av både beslutsfattare och verkställare. Varför satsa all energi på att få dessa beslut ogiltigförklarade och om inte det lyckas så sätter man åtminstone käppar i hjulet och drar krokben så mycket man bara hinner. Huvudsaken är att majoriteten inte får som den vill!

Diskussionen om samhällsfördraget och arbetsgivarens och fackföreningarnas roll framträder mer och mer som en sandlådelek, där den ena parten försöker reta upp den andra och vise versa. Strejkfrekvensen 2014 talar också sitt tydliga språk, drygt 140 i Finland, Sverige 4 och Norge 10. Hur månne det står till med diskussionsklimatet?

Kanske det skulle vara på sin plats att också i Finland mera anamma den svenska modellen med att omständigt diskutera och argumentera innan man fattar beslut! Management by perkeles tid i Finland är nog förbi.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *