Nu finns vappen i SAOL. Bild: Språkinstitutet

När den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14) för några månader sedan kom ut var det en av årets stora svenska ordbokshändelser. Såsom inför tidigare utgivningar väntade många intresserade språkbrukare med spänning på att få veta vilka nya ord som kommit in och vilka ord som strukits. Att pronomenet hen skulle ingå kände många till via otaliga diskussioner i medierna, men vad annat nytt skulle ordlistan bjuda på?

Läs mer om SAOL och andra ordböckerpå Språkinstitutets webbplats

Inledningsvis kan man konstatera att den nya upplagan till sin uppbyggnad skiljer sig något från tidigare upplagor. Den är också mer omfattande och innehåller nu cirka 126 000 uppslagsord, av vilka cirka 13 500 är nya ord. Omkring 9 000 ålderdomliga ord, som inte längre anses tillhöra det levande svenska ordförrådet, har mönstrats ut.

Ordlistan har omarbetats på några punkter framför allt för att den ska vara mer användarvänlig. Bland annat hittar man nu uppgifter om böjning av alla substantiv, verb och adjektiv. En annan nyhet är att alla sammansatta ord också ges med böjningsuppgifter och att ordlistan ger mer information om ords betydelse än de tidigare upplagorna gjort. Det här innebär emellertid inte att ordlistan är tänkt att användas som en definitionsordbok. Ordförklaringarna eller definitionerna förekommer också i den här upplagan bara för flertydiga ord och för svåra ord. Behöver man veta vad ett ord betyder måste man gå till en definitionsordbok, exempelvis Bonniers svenska ordbok. Bonniers ordbok hittar man på webben i anslutning till www.synonymer.se.

En ny upplaga av SAOL innebär inte bara att nya ord kommer till och ålderdomliga faller bort, utan också att rekommendationer om stavning och böjning av en del ord ändras. Därför är det bra att kontrollera vad den nya ordlistan säger om stavningen av ord som haft flera varianter, exempelvis orden spray och reflexion. Är det så vi ska skriva i dag eller rekommenderas i första hand stavningen sprej och reflektion? I nya SAOL ges rekommendationerna tydligt med formeln ”hellre än”, som i stort sett ersätter markeringen ”äv.” i de tidigare upplagorna av ordlistan.

SAOL 14 innehåller också ett 50-tal nya finlandismer. Bland dem finns både vardagliga ord, som exempelvis vappen, och mer officiella som realämnesprov(som förr hette realprov) och verksamhetsgranskare.

Till mångas stora besvikelse finns SAOL 14 än så länge bara i bokform. Den föregående upplagan SAOL 13 (2006) och andra äldre upplagor finns däremot på nätet på www.saolhist.se. Använder man nätupplagorna måste man naturligtvis vara uppmärksam på att de nyaste orden och de nyaste rekommendationerna saknas.

Publicerad i Fikt 4/2015.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *