Känner du till handboken Svenskt lagspråk i Finland? Brukar du använda den när du skriver eller när du översätter myndighetstexter från finska till svenska? Den frågan har säkert ställts till de flesta deltagare i klarspråkskurser för kommun- och statsanställda under de senaste trettio åren. Kursdeltagarnas svar har inte alltid varit jakande, men frågan har i varje fall väckt en viss nyfikenhet. Vad kan jag som inte är jurist ha för nytta av att läsa om lagspråk?

Svenskt lagspråk i Finland, eller Slaf som boken också kallas, är kanske det viktigaste språkliga hjälpmedlet som finns för alla som producerar svenska texter inom landets statsförvaltning och inom våra kommuner. Boken kom ut i en ny upplaga i början av januari i år och den syftar i första hand till att samordna användningen av uttryck och termer i det svenska lagspråket, men den är också en utmärkt handbok för den som jobbar med texter på en kommun.

Om du i ditt jobb skriver och översätter myndighetstexter av olika slag är det främst kapitlen som handlar om språkriktighet, skrivregler, namn och den finsk-svenska ordlistan i slutet av boken som kan vara till nytta för dig. Här kan du få hjälp både med att skriva ett modernt, icke-byråkratiskt myndighetsspråk och med att översätta ord och konstruktioner från finska till svenska. Boken tar uttryckligen upp ord och konstruktioner som är vanliga i våra myndighetstexter, alltså även i alla kommunala texter.

Världen förändras och förändringen påverkar också språket och språkbruket. I den nya upplagan av Slaf kan man se spår av samhällsförändringar och attitydförändringar bland annat i flera omformulerade rekommendationer. En av de rekommendationer som är kraftigast reviderad i nya Slaf handlar om könsneutralt skrivande. Här uppmanas alla skribenter att genomgående hålla sig till könsneutrala uttryck oberoende av vilken typ av myndighetstext det handlar om.

I Slaf finns en finsk-svensk ordlista över ord och uttryck som förekommer i lagtexter och som ofta är besvärliga att översätta. Listan omfattar totalt cirka 800 uppslagsord med svenska motsvarigheter och exempelsatser. Hela 21 av uppslagsorden är helt nya. Bland dem kan nämnas t.ex. orden aloite, som motsvaras av initiativ, förslag eller motion på svenska, sähköinen asiointi, som ska översättas med webbtjänster, e-tjänster, elektroniska tjänster och toiminnanharjoittaja som inte ska översättas med ”verksamhetsidkare” utan bör heta verksamhetsutövare. Flera uppslagsord som fanns med i den förra upplagan av boken har strukits och många termposter har ändrats, vilket alltså betyder att den gamla upplagan av boken numera delvis är föråldrad.

Den nya versionen av Svenskt lagspråk i Finland har officiell status och ersätter den tidigare anvisningen med samma namn från år 2010. Slaf finns både i bokform och gratis tillgänglig på nätet på statsrådets webbplats http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79143

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *