Språket är skribentens viktigaste verktyg, heter det ibland. Om jämförelsen stämmer bör följaktligen också språket slipas och skärpas emellanåt för att det ska fungera fullgott. Och för det syftet finns lyckligtvis hjälpmedel, t.ex. ordböcker och skrivregelsamlingar.

Under våren publicerades två oumbärliga hjälpmedel för alla som översätter från finska till svenska eller som producerar texter på svenska för olika målgrupper och syften, nämligen nätversionen av Stora finsk-svenska ordboken och Språkrådets nya upplaga av Svenska skrivregler.

Den nya versionen av Stora finsk-svenska ordboken finns nu alltså på nätet som fritt tillgänglig ordbok. Det är i stort sett samma ordbok som fram till i höstas fungerade som en avgiftsbelagd nätordbok. Att nätordboken går under benämningen utvecklingsversion beror på att den redigeras, revideras och kompletteras med nya artiklar samtidigt som den kan användas fritt av alla. Redigeringsarbetet görs på Institutet för de inhemska språken och Institutet för svenska språket vid Göteborgs universitet svarar för teknologin.

Nätordboken innehåller i dag ca 96 800 artiklar av vilka ca 1 300 är nya uppslagsord. Alla nytillkomna uppslagsord är inte nyord, utan en del har lagts till för att de är centrala i ordförrådet och har saknats i den gamla upplagan av boken. Några exempel på nytillkomna ord är aivokierto (kompetenscirkulation), haittaohjelma (sabotageprogram, skadlig kod) och virtuaalihahmo (avatar). Sammanlagt räknar redaktionen med att under de närmaste åren lägga till ca 12 000 nya artiklar.

Språkrådets nya upplaga av Svenska skrivregler å sin sida ger råd och rekommendationer i skrivtekniska frågor. Här kan man slå upp bland annat om avstavning, förkortningar, stavning av lånord, användning av stor och liten bokstav, webbskrivande och webbtillgänglighet. I boken finns också ett helt nytt avsnitt som behandlar engelska ord och engelska texter i svenska sammanhang. Främmande ord och namn är också ett nytt tema i boken.

Få råd och rekommendationer har ändrats i grunden, men flera har nyanserats eller byggts ut. Ett exempel på en större förändringarna gäller användningen av stor och liten bokstav i till exempel avdelningsbenämningar och namn på förvaltningsorgan. I den nya upplagan rekommenderas stor bokstav som första alternativ. Överlag kan man säga att rekommendationerna i boken i högre grad än tidigare bygger på vad som är vanligt i språkbruket i dag. Att så är fallet märks bland annat på att formuleringen ”x är vanligt i bruket” är mer frekvent i rekommendationerna än ”man bör skriva x”.

Svenska skrivregler finns för närvarande bara i bokform, men kommer senare att publiceras i olika elektroniska format.

Nätversionen av Stora finsk-svenska ordboken hittar man på http://finsk-svenska.svenska.gu.se/.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *