Den kommunala självstyrelsen i Finland firade nyligen 150-årsjubileum. Om ett par år firar republiken 100 år av självständighet, och kort därefter fyller även Ålands självstyrelse 100 år.

Landskapet Ålands självstyrelse är förstås något helt annat än den kommunala självstyrelsen, och den åländska kommunstrukturen är markant annorlunda från den finländska. Kommunerna på Åland är små, och hälso- och sjukvården samt gymnasieskolan har sedan länge förts över till landskapsnivån.

Åland har egna lagstiftningsbehörigheter, och egen både kommunal- och förvaltningslag. Och rikssvensk plan- och bygglag. Som exempel. I många andra sammanhang, som socialvården, tillämpar man dock ofta så kallad blankettlagstiftning. Det innebär att finländsk lag gäller även på Åland. Liksom ändringar i desamma, med automatik. Vilket inför 1 april ställer till det lite.

I övrigt berörs vi på Åland inte på ett direkt sätt av de fastländska reformerna, men vi har våra egna parallella motsvarigheter. Istället för kommunstrukturen har man här haft fokus på servicestrukturen. Landskapsregeringen har ”samhällsservicereformen” (SSR) som prioriterat mål, tillsammans med översyn av landskapsandelssystemet med mera.

Social- och hälsovårdsreformen Sote motsvaras här av samordning av kommunernas socialtjänst, KST-reformen. Omfattningen är mindre, men likheterna slående. Kommunerna föreslås bilda ett obligatoriskt kommunalförbund (samkommun) för samordning och gemensam finansiering av socialvården, exklusive barn- och äldreomsorg.

Från kommunalt håll uppfattas de pågående reformerna som präglade av en viss arrogans, och grundlagsenligheten i fråga om inflytande och finansiering behöver prövas även i de åländska reformförslagen. Man kan säga att den kommunala självstyrelsen nu utsätts för hårda prövningar, både här och där.

Reformer inom socialvården välkomnas dock i sak. En ökad samordning av de kompetenskrävande och budgetmässigt tunga områdena behövs. Kommunförbundet vill inte förhindra reformarbetet. Men självstyrelsen måste respekteras, och för att reformen ska bli lyckad får lagstiftningen inte skyndas fram. Trots förestående val.

Ålands kommunförbund är för övrigt en fullt självständig men med Finlands kommunförbund närbesläktad organisation. Som ett småsyskon i självstyret. Med en anställd, och en öppen dörr. Själv lämnar jag inom kort min post vid förbundet, för att vikariera som kommundirektör i Finström. Och ser fram emot en för kommunerna intressant vår.

Foto: kommun.ax

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *