Vill du lära dig att skriva klarspråk? I dag är det möjligt att ta en klarspråkskurs utan att gå på kurs. Bland annat kan man lära sig klarspråksskrivandets grunder och träna sig i att skriva bättre texter med hjälp av webbaserade utbildningar och klarspråkstest.

På språkrådets webbplats www.sprakradet.se finns två utmärkta hjälpmedel för den som vill förkovra sig i klarspråk: webbutbildningen Att skriva bättre och Klarspråkstestet.

Kursen Att skriva bättre innehåller både allmänna skrivråd och specifika råd för webbtexter och e-post, och dessutom råd om längre texter och beslutstexter. Där ingår också praktiska övningar i exempelvis hur man skriver mellanrubriker eller undviker ålderdomliga och svåra ord. Att skriva bättre är med andra ord en helt ny, grundläggande klarspråksutbildning för alla som skriver. Det lönar sig ab-solut att titta in där, antingen för att gå igenom hela materialet eller bara se på vissa avsnitt. Att gå igenom alla kapi-tel tar högst en timme.

Klarspråkstestet har redan funnits på nätet i många år. Testet kan användas för att bland annat ta reda på hur begriplig en text är. Det visar på vad i texten som ökar och vad som minskar begripligheten. Därtill ger testet förslag till hur man kan bearbeta texten så att den fungerar bättre. Klarspråkstestet bygger på frågor som ska ställas till tex-ten, till exempel ”Står det som läsaren vill ha svar på tidigt i texten?”, ”Är texten indelad i stycken?”, ”Använder du konkreta ord?” och så vidare. I anslutning till varje fråga ges sedan förklaringar, exempel och konkreta råd. Klar-språkstestet kan användas både för utkast och för färdiga texter. Det passar både för kortare texter, som beslut och brev, och för längre, exempelvis rapporter. Sedan en tid tillbaka finns också ett särskilt klarspråkstest för domar (som pdf-fil).

Intresset för webbaserade klarspråksutbildningar är stort också på andra håll i världen.

Just nu håller bland an-nat en internationell projektgrupp på att utveckla en webbutbildning i klarspråk för alla EU-länder. Gruppen kallar sig International Consortium for Clear Communication och består av representanter för universitet och språkinsti-tut i Kanada och i fyra EU-länder. Den har i uppdrag att ta fram en ettårig webbutbildning i klarspråk. Utbildningen kommer först att tas i bruk på engelska och senare översättas och anpassas till alla medlemsspråk. Enligt nuvarande planer lanseras utbildningen IC Clear – European postgraduate training course in clear communication hösten 2014.

Den som vill läsa mer om EU:s klarspråksutbildning kan besöka webbplatsen www.icclear.net. Där finns informa-tion om projektgruppen och en beskrivning av arbetet med utbildningen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *