Intresset för myndigheternas texter och myndighetskommunikation har aldrig varit så stort som det är i dag, varken ute i världen eller i vårt eget land.

Hos oss har staten nyss beslutat sig för att ansluta sig till FN-initiativet Öppen förvaltning.

Syftet med projektet är att utveckla en mer transparent, effektiv och redovisningsskyldig förvaltning där växelverkan mellan förvaltningen och medborgarna lyfts fram. Därtill har Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt en arbetsgrupp som ska dra upp riktlinjer för hur lagspråket och myndigheternas interna och externa kommunikation ska förbättras. Arbetsgruppen ska presentera ett förslag till handlingsprogram inom oktober, och handlingsprogrammet ska gälla både finskan och svenskan.

Också språkspalten i fikt ska under den närmaste tiden handla om språket på myndigheter. Fokus kommer att ligga på begripligt myndighetsspråk, det vill säga klarspråk, och på namnfrågor som har med den kommunala verkligheten att göra, till exempel vad man bör tänka på när man namnger en myndighet eller en väg. Vi som kommer att diskutera myndighetsspråket är språkvårdaren Eivor Sommardahl och namnvårdaren Leila Mattfolk. Vi jobbar båda till vardags på Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet), där vi bland annat ger råd i språk- och namnfrågor. I den här spalten vill vi framför allt ta upp aktuella språk- och namnfrågor, men också diskutera övergripande principer för svensk språk- och namnvård.

Dessutom tar vi gärna emot frågor från läsarna och besvarar dem inom ramen för språkspalten.

Språkspalten är tänkt att ingå i varje nummer av tidningen. Om ni däremot har akuta språk- och namnfrågor som ni vill ha svar på genast kan ni kontakta oss på Språkinstitutet. Leila Mattfolk besvarar namnfrågor på tfn 0295 333 301 eller på e-postadressen Leila.Mattfolk@sprakinstitutet.fi. Språkfrågor som gäller myndigheternas svenska kan sändas till adressen Eivor.Sommardahl@sprakinstitutet.fi.

Sommardahl besvarar också språkfrågor på tfn 0295 333 287. Det går också bra att skriva till Språkinstitutets allmänna språkrådgivning svenska@sprakinstitutet.fi eller ringa vår telefonrådgivning 0295 333 202.

På Språkinstitutets webbplats www.sprakinstitutet.fi finns råd och rekommendationer om språk- och namnbruk. Dessutom vill vi gärna tipsa om frågedatabasen Ordförrådet, som finns på vår webbplats. Ordförrådet innehåller i dag svar på närmare 700 språkfrågor, och nya frågor och svar publiceras kontinuerligt.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *