Regeringens sysselsättningsförsök kan kommenteras av såväl organisationer som privatpersoner.

Utkastet till regeringens förslag om ett sysselsättningsförsök med kommunerna kan nu kommenteras på webbsidan dinåsikt.fi

Alla intresserade kan kommentera utkastet fram till den 24 januari, men än så länge finns sidan bara på finska. Den svenska översättningen kommer senare, meddelar Arbets- och näringsministeriet.

Försöket, som inleds i vår, innebär att högst 40 procent av arbets- och näringsbyråernas kunder flyttas över till de kommuner som deltar i försöket. Sysselsättningsanslag och byråernas personalresurser flyttas också över till kommunerna.

Syftet är att effektivera sysselsättningsåtgärderna och utbildningen för arbetssökande.

Försöket har väckt kritik bland kommuner som ansökt om att få vara med, men som inte accepterats. Randvillkoren var bland annat ett befolkningsunderlag på 30 000 invånare och att högst 40 procent av arbets- och näringsbyråernas kunder kunde föras över till kommuner inom de respektive byråernas verksamhetsområden.

Det här ledde till att mindre kommuner i Nyland inte rymdes med i försöket. Industriråd Jarkko Tonttila, gruppchef på Arbets- och näringsministeriet, sade tidigare till Kommuntorget att mindre kommuner i Nyland borde ha sökt om att delta i försöket tillsammans med större städer.

Kommentera sysselsättningsförsöket här.