Centret förhandlar med Helsingfors. Behov av svenskspråkig service finns, liksom potential att växa, säger jobbcoach.

Steget ut i arbetslivet från studier eller arbetslöshet behöver vägledning. Det samma gäller för den som vill byta jobb, ändra studieinriktning eller vidareutbilda sig.

Den typen av vägledning, som utgår från individens behov och förser hen med de verktyg som behövs för att söka jobb eller studieplats ska inte förväxlas med arbetsförmedlingens tjänster, säger Carl Stjernberg, jobbcoach på Karriärcentret Arabia i Helsingfors.

Man ska inte heller ta för givet att vägledningen finns tillgänglig på svenska på ett sätt som motsvarar det faktiska behovet. Därför förhandlar karriärcentret nu om att bli en kompletterande del av Helsingforsregionens sysselsättningsservice.

Förhandlingarna har främst förts med Helsingfors och tjänsten Navigatorn (fi. Ohjaamo). Målet är ändå att hitta en helhetslösning som inkluderar Vanda och Esbo.

– Arabia kunde vara en del av, eller samarbeta med, Navigatorn. Skälet till att karriärcentret grundades som ett samarbetsprojekt mellan Arcada, Prakticum och ungdomsverkstaden Sveps, är att servicen inte erbjuds på svenska trots att det handlar om en lagstadgad service.

Förhandlingarna har så långt inte gett något konkret resultat men förts i en god anda, säger Stjernberg.

– Inställningen från Helsingfors stads sysselsättningstjänster är positiv och vi hoppas kunna nå en lösning i år.

Centret ska klara sig utan stöd

Karriärcentrets vägledare hjälper till exempel till med att hitta arbets- och studieplatser, sammanställa arbetsansökningar och etablera kontakt med potentiella arbetsgivare. Processen är snabbare än den som till exempel ungdomsverkstäder bistår med, eftersom verkstäderna hjälper till med andra utmaningar än de som är direkt relaterade till arbete eller studier.

Stiftelsen Tre Smeder och Konstsamfundet är medfinansiärer bakom Arabia. Stödet handlar uttryckligen om att komma i gång med verksamhet, vilket man gjorde i april i fjol. Först som en distanstjänst och sedan augusti på plats i Arcadas lokaler.

Målet är ändå att karriärcentrets verksamhet ska klara sig utan stöd, till exempel som en köptjänst till kommunerna.

För att finansieringsfrågan ska kunna lösas redan i år måste en rad pusselbitar falla på plats. Arbets- och näringstjänsterna överförs permanent till kommunerna om två år och det gäller för Arabia att hitta sin plats i den paletten.

– Om någon behöver vägledning på svenska som inte fås vid arbets- och näringsbyråerna eller vid Navigatorn så kan Arabia samarbeta och komplettera, inte konkurrera, för att se till att svenskspråkiga får en lika bra service som finskspråkiga får.

Behovet finns, liksom potentialen att växa och också nå utanför Helsingforsregionens gränser med modellen, säger Stjernberg.

För tillfället har Arabia två heltidsanställda, av vilka Stjernberg är den ena. De övriga vägledarna kommer från Arcada och Prakticum.

– Vi planerar verksamheten enligt de resurser vi har och lyckas erbjuda en kvalitativ service utan större köbildning. Men för att kunna erbjuda vår service enligt de behov som verkligen finns krävs en betydlig ökning i personalstyrka.

Arabia har i januari haft drygt 200 kunder – främst studerande, men också ett stort antal personer med invandrarbakgrund. Samtal med Helsingfors stads vägledare visar att staden har kundgrupper som karriärcentret kunde betjäna, bland annat invandrare som har svenska som integrationsspråk.