Betydande samhällsreformer samt ökad detaljstyrning gör stadsledningens arbetsmängd större. Personalchef Agneta Wedenberg och stadsdirektör Mila Segervall framhåller att arrangemanget är långtifrån unikt. Foto: Joakim Snickars

Social- och hälsovårdsreformen och den aktuella arbets- och näringslivsreformen är stora förändringar. Därför ska stadens ledning nu få hjälp.

– Mina arbetsuppgifter har ökat efterhand. Arbetsdagarna är ofta 10-12 timmar långa, säger stadsdirektör Mila Segervall.

I Kristinestadsledningen är det främst stadsdirektören, personalchefen och direktören  ör serviceområdet för livskraft som behöver avlastning för att kunna sköta sina åtaganden mera smidigt.

I november beslöt Kristinestadsstyrelsen därför att inrätta och lediganslå en helt ny befattning under benämningen ledningens assistent. När ansökningstiden löpte ut strax efter trettondagen hade 14 ansökningar lämnats in.

– Staden är nöjd med det aktuella utbudet av kandidater. Av 14 sökande kommer därför inte mindre än sex personer att intervjuas under veckorna 2 och 3, säger personalchef Agneta Wedenberg.

– Ansökningarna har strömmat in från ett vidsträckt geografiskt område som sträcker sig mellan Åbo och Uleåborg. Målet är att den nya assistenten ska kunna väljas på stadsstyrelsens möte den 22 januari, säger stadsdirektör Mila Segervall.

Mångsidig informationshantering

Mila Segervall och Agneta Wedenberg poängterar att själva anställandet av en assistent till ledningen i sig inte är något unikt.

Tvärtom är det fråga om ett rätt vanligt fenomen i dagens finländska kommunvärld.

De assisterande personerna kan i praktiken ha olika titlar som till exempel sekreterare eller utredare.

– Den här befattningen har i praktiken varit påtänkt i många år med anledning av att arbetsmängden och arbetsuppgifterna har ökat påtagligt i stadens ledning, säger Segervall.

– Både tjänsteinnehavare och förtroendevalda i Kristinestad har fört diskussioner om den här frågan under de två senaste åren, tillägger Wedenberg.

Den blivande assistenten i Kristinestad kommer att ägna sig åt olika typer av informationshantering.

– En viktig funktion är att ta fram bakgrundsfakta och informationsunderlag. Jobbet går bland annat ut på att göra olika slags utredningar och sammanställningar samt även verka som dataskyddsombud, säger Segervall.

Avsikten är att den person som väljs till befattningen skall kunna tillträda den 1 mars eller enligt överenskommelse.

Mila Segervall har haft posten som stadsdirektör i Kristinestad sedan augusti 2018.

Hon framhåller att såväl den egna arbetsmängden som det allmänna arbetstempot har ökat märkbart efterhand.

– Vid sidan av social- och hälsovårdsreformen är även den aktuella arbets- och näringslivsreformen en mycket stor förändring, säger Agneta Wedenberg.

Den Lappfjärdsbördiga personalchefen har återvänt till sin forna hemtrakt sommaren 2021 efter 35 års frånvaro. Hon har tidigare bott och arbetat i Vasa, Åbo, Helsingfors och Borgå.

– Jag trivs mycket bra efter återkomsten. Jag känner mig behövd i mitt arbete, säger Wedenberg.

Intakta trähusmiljöer, smala gator och mycket historia ger Kristinestad en speciell och turistvänlig profil. Foto: Joakim Snickars

Firar 375-årsjubileum i år

Kristinestad har länge tampats med en negativ befolkningsutveckling. I början av 2024 har staden under 6300 invånare.

Samtidigt finns förhoppningar om olika större företagsetableringar i behåll.

– Under 2024 blir det speciellt intressant att följa med de fortsatta tillståndsprocesserna för Koppö Energia som planerar att inleda vätgas- och emetanproduktion på Björnön i Kristinestad. Ett parallellt projekt är den omfattande vätgasfabrik som amerikanska Plug Power kan tänka sig att bygga på orten, säger Mila Segervall.

Ifall de båda vätgasprojekten förverkligas skulle det totalt medföra cirka 430 nya arbetsplatser. Indirekt skapas upp till 1500 nya jobb.

– Det vore också ett stort framsteg för hela Sydösterbotten om Metsä Board fattar ett investeringsbeslut om den påtänkta kartongfabriken i Kaskö. I så fall kan inte alla nya arbetstagare bo i Kaskö, tillägger Segervall.

Därtill är anläggandet av tre större solenergiparker under planering i Kristinestad.

Ansökningar om bygglov torde bli aktuella under det här året. I år har det förflutit jämna 375 år sedan Kristinestad, känt för sina intakta trähusidyller och stora marknadsevenemang, såg dagens ljus 1649 med Per Brahe som grundare.

Det lokala uppmärksammandet av bemärkelsedagen kulminerar under den så kallade Cittaslow-veckan som infaller mellan 10 och 18 augusti. En större jubileumsfest ska arrangeras i parkmiljö den 17 augusti.

– Olika föreläsningar och evenemang kommer att ordnas under jubileumsåret, säger Agneta Wedenberg.

Kommuntorget 15.5.2022: Kristinestad hoppas att den inhemska turismen fortsätter växa