Ex-ministern, tidigare riksdagsledamoten Jari Lindström blir projektkoordinator för de kommunala sysselsättningsförsöken. Försöken som genomförs i 125 kommuner  under åren  2021-2023 startar i mars.

Det är Kommunförbundet och Arbets- och näringsministeriet som rekryterat Lindström till uppdraget.

Projektkoordinatorns uppdrag är att stödja de kommunala sysselsättningsförsöken genom att skapa regionala ekosystem för sysselsättning, bygga nätverk mellan försökskommunerna samt skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan aktörerna.

Projektkoordinatorn kommer att ha täta kontakter med de kommuner och regioner som deltar i sysselsättningsförsöken och på ett övergripande plan följa med hur försöken leds och organiseras.

Jari Lindström var justitie- och arbetsminister i regeringen Sipilä under åren 2015-17 och arbetsminister 2017-19. När Sannfinländarna splittrades år 2017 valde Lindström att gå med i den avpolletterade ordföranden Timo Soinis nya parti Blå framtid.

Lindström föll ur riksdagen i valet 2019 och har sedan dess varit arbetslös och levt på det omställningsstöd som beviljas ex-riksdagsledamöter. Innan han blev riksdagsledamot verkade  han inom pappersindustrin bland annat som förtroendeman. Jari Lindström är född 1965.

I de sysselsättningsförsök som inleds år 2021 deltar 125 kommuner, som bildar 26 försöksområden.