Det råder en paradoxal situation i den finländska vårdbranschen.

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy uppskattar att tusen av deras medlemmar berörs av kommunernas och samkommunernas samarbetsförhandlingar, trots att det finns ett skriande behov av vårdare och trots att regeringen står i beråd att genomföra en lagstadgad personaldimensionering.

Det här skriver Helsingin Sanomat i dag.

Kommunernas trängda ekonomiska läge beror bland annat på nedskärningar av statsandelar.

På Tehy bedömer Mervi Flinkman, arbetskraftspolitisk sakkunnig, att risken finns att vårdarna byter bransch eller flyttar utomlands efter jobb innan de hinner kallas tillbaka.

Kommunförbundets vd Minna Karhunen ondgör sig över den paradoxala situationen. Det finns vårdtjänster som inte lockar utbildad personal, och som måste besättas med redan pensionerade vårdare eller med icke-behörig personal.

Hur vårdutbildningen ska lyckas utbilda vårdare i den takt som den föreslagna personaldimensioneringen kräver är en gåta, säger Karhunen till HS.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) säger sig förstå kommunernas trängda situation, men hoppas att de inte sänder fel signaler till vårdarna, som behövs speciellt inom äldrevården.