Det är inte möjligt för lagen att träda i kraft i år, och finansiera kommunerna först 2023, säger utskottet.

SDP:s och regeringens mål om personaldimensionering på serviceboenden är i motvind, skriver tidningen Ilta-Sanomat.

Lagförslaget, som har sin upprinnelse i förra vårens skandaler kring vanvård på privata vårdhem, går ut på att det måste finnas sju vårdare per tio klienter.

Rekommendationen i dag talar om fem vårdare per tio klienter.

Ilta-Sanomat skriver att grundlagsutskottet kräver förändringar i lagförslaget eftersom tidtabellen och finansieringen inte stödjer varandra. Enligt den nuvarande modellen skulle lagen om personaldimensionering träda delvis i kraft redan i augusti i år, men kommunerna skulle få statens tilläggsfinansiering först från och med april 2023.

I praktiken innebär grundlagsutskottets krav, att om regeringen inte hittar resurser för personaldimensioneringens finansiering i år så kan dimensioneringen träda i kraft först på våren 2023.

Till Ilta-Sanomat säger grundlagsutskottets vice ordförande Antti Häkkänen (Saml) att det nu är tid för regeringen att antingen skjuta fram personaldimensioneringen eller börja söka pengar.

— Det här handlar om att en paragraf inte ger äldre en bättre service. Det krävs tillräckligt med pengar, som vårdare anställs för, och tillräckligt med vårdare. Nu saknas både pengar och vårdare, säger Häkkänen.

Kommunförbundet har motsatt sig att personaldimensioneringen höjs.