Den två veckor långa strejken inleds nästa onsdag och berör den specialiserade sjukvården i 13 sjukvårdsdistrikt.

Vårdarnas andra strejk skjuts fram till nästa vecka, meddelar fackorganisationerna Tehy och SuPer. Strejken inleds onsdagen 20.4 om ingen överenskommelse fås till innan dess.

Strejken pågår i så fall i två veckor och berör den specialiserade sjukvården i 13 sjukvårdsdistrikt. Sammanlagt omfattar den andra strejken ungefär 35 000 vårdare.

Strejken var tänkt att inledas på långfredagen, men vårdarfacken föreslog att den skulle fördröjas. Det här så att förlikningsnämnden ska ha tid att hitta en lösning på avtalskonflikten.

Utöver det här har strejkens räckvidd preciserats. Utanför strejken står äldrevården och primärsjukvården. Endast den specialiserade vården berörs.

– Den konstanta vårdarbristen och den i lagen definierade personaldimensioneringen orsakar hela tiden problem och farliga situationer för de äldre. Om strejken ytterligare krympte verksamheten skulle situationen bli orimlig för dem, säger SuPers ordförande Silja Paavola i ett pressmeddelande.

Vårdarna inledde den första strejken i sjukvårdsdistrikten 1.4. Den strejken, som fattar 25 000 vårdare, avslutas på långfredag.

Tehy och SuPer vill lösa bristen på vårdare genom en 3,6 procent stor årlig löneökning i fem års tid, vid sidan av de kollektivavtalsenliga höjningarna.