Personalbrist hotar då det inte finns tillräckligt med vikarier. Sänkt personaldimensionering kunde hjälpa.

Personalbristen på serviceboenden syns på ett dramatiskt sätt, skriver intressebevakaren Hali.

Enligt en enkät som företag och organisationer som producerar boendeservice för äldre besvarat har man i över 90 procent av fallen tvingats utöka övertidsarbete och användandet av inhyrd arbetskraft.

Arja Laitinen, direktör för Hali, tolkar det som ett tecken på att bristen på vårdare förvärras.

– Varje vakans får i dagsläget högst två behöriga sökande, säger Laitinen i ett pressmeddelande.

Hur illa ställt det är kommer att bli tydligt i sommar, menar Hali. Drygt 90 procent av serviceboendena har meddelat att så långt har under hälften av sommarens vikariebehov fyllts. I dessa boenden bor cirka 52 procent av alla äldre på serviceboenden, i runda tal ungefär 25 000 personer.

Enligt Laitinen kommer bristen på vikarier att leda till färre platser på boendena, till att obehörig personal används och till att man underskriver kraven på personaldimensioneringen.

Hali menar att situationen främst orsakats av strängare personaldimensioneringar och av ett otillräckligt antal utbildningsplatser. Också de övervakande myndigheternas restriktioner vad gäller användningen av vårdbiträden förvärrar personalbristen, menat Hali.

– Beslutsfattarna har själva orsakat vårdbristen. Det positiva är, att beslutsfattarna också kan lösa problemet. Enligt Halis enkät bedömer 71 procent av serviceboendena att sommarens personalbrist kan lösas om personaldimensioneringen sänks till 0,5, säger Laitinen.

Läs också: Omdebatterad ändring av äldreomsorgslagen träder i kraft

Fakta

  • I enkäten deltog 90 företag och organisationer som producerar dygnet-runt serviceboende.
  • Dessa sysselsätter 33 653 anställda i Finland.
  • Enkäten genomfördes under mars månads senare hälft.
  • HALI rf – medlem i Finlands Näringsliv EK – främjar verksamhetsförutsättningar för företag och organisationer som producerar tjänster i social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken.
  • 1500 medlemmar sysselsätter över 85 000 experter inom social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken.
  • HALIs medlemmar producerar tjänster inom bland annat äldreomsorg, tjänster för barn och ungdomar, läkartjänster och företagshälsovårdstjänster.