Det är fortfarande brist på läkare och tandläkare vid hälsocentralerna, visar en utredning som Läkarförbundet och Tandläkarförbundet har gjort.

–  Situationen är alarmerande i flera sjukvårdsdistrikt. Allvarligast är situationen i Kajanaland, där var tredje läkarbefattning är obesatt, säger KT:s arbetsmarknadsutredare Juho Ruskoaho, i en kommentar till undersökningsresultatet på KT Kommunarbetsgivarnas webbplats.

Läkarförbundet och Tandläkarförbundet utreder varje år arbetskraftsläget för läkare och tandläkare vid hälsocentraler. Den aktuella utredningen beskriver situationen i början av oktober 2020.

När undersökningen gjordes var cirka 300 läkarbefattningar (7,3 procent ) obesatta. Dessutom var 440 befattningar utlagda eller besatta med hyrläkare den dag undersökningen gjordes. Av tandläkarbefattningarna var cirka 100 (5 procent) obesatta.

– Läkar- och tandläkarbristen vid hälsocentralerna är så gott som oförändrad. Vi har fortfarande brist på läkare och tandläkare, säger  Ruskoaho.

En allt mindre andel av befolkningen bor i ett område där läkarbristen understiger tio procent. Mer än var tredje finländare bor redan nu i ett område som lider av en över tio procents läkarbrist.

I Norra Karelen och Södra Savolax var nästan var femte läkarbefattning obesatt. I Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Satakunta, Östra Savolax och Södra Karelen var mer än tio procent av befattningarna obesatta.

I Vasa sjukvårdsdistrikt är var femte tandläkarbefattning är obesatt. I Södra Karelen, Satakunta, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Birkaland är tandläkarbristen över tio procent.

De flesta av de ledande läkarna som deltog i enkäten bedömer att antalet besök vid hälsocentraler minskat jämfört med året innan. Minskningen i antalet läkarbesök var vanligen över en femtedel.

Läs mera: Brist på läkare, svårt att få vård