– Man kan vara erfaren trots att man bara är i 20 års-åldern, säger Amanda Åkersten med emfas. Att läsa och förstå långa texter i beredningen till ett beslut är inte speciellt svårt för exempelvis en högskolestuderande, som är van att ta till sig information och fatta beslut på basis av fakta. Foto: Jessica Lindgren.

– Dagens unga är framtidens vuxna. Därför är det viktigt att engagera unga vuxna i beslutsfattandet i kommunerna redan nu, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Unga vuxna är underrepresenterade i kommunala beslutsorgan.

Marianne Pekola-Sjöblom får medhåll av två unga kommunalpolitiker som Kommuntorget har talat med.

– Det är viktigt att alla åldersgrupper är delaktiga i beslutsfattandet i en kommun. Unga är inte bara framtid, de är också nutid, säger Maria Tokou, 28 år och fullmäktigeordförande i Kronoby.


Serie - Ung i politiken

Möt unga förtroendevalda runt om i landet. Vem, vad och varför? Det blir flera intervjuer under året. Du hittar dem i magasinet och på nätet.


– Det behövs fler unga beslutsfattare i kommunerna. Det händer så lätt att unga förbigås när en kommun fokuserar på gruppen barn, säger Amanda Åkersten, 25-årig fullmäktige- och styrelsemedlem i Korsnäs.

I senaste kommunalval sjönk andelen invalda fullmäktigeledamöter i åldersgruppen 18–29 år till 5,5 procent, medan andelen fullmäktigeledamöter som är äldre än 64 år ökade till 17,8 procent, visar Kommunförbundets valanalys från 2021. De siffror som används i den här artikeln härstammar alla från denna valanalys.

Läs mera i Kommuntorget magasinet 1/24. Prenumerera! klicka här.

Medelåldern bland fullmäktigeledamöterna i Finland var år 2021 51 år. Av de invalda var endast 25 personer 18 år, tre av dem i Svenskfinland: Närpes, Borgå och Raseborg.

Bland kommunerna i Svenskfinland varierar medelåldern i fullmäktigeförsamlingarna mellan 44 och 58 år. Högsta medelåldern år 2021 hade fullmäktige i Kaskö (58 år) och Kimitoön (55 år) samt Kristinestad, Grankulla och Kronoby (54 år).

Av Finlands 309 kommuner hade så många som 80 kommuner inte en enda fullmäktigeledamot under 30 år. Tre av kommunerna finns i Svenskfinland, nämligen Kaskö, Kimitoön och Sjundeå.

Varför är det viktigt för kommunerna att ha unga människor i sina beslutsfattande organ?

– Unga ser och förstår förändringarna i världen på ett annat sätt än den äldre generationen. Unga har erfarenheter som påverkar oss i framtiden, till exempel i fråga om digitalisering, barn och utbildning, säger Pekola-Sjöblom.

– Trivs man i sin hemkommun när man är ung är sannolikheten att man återvänder efter studierna stor. Det här är en sak som är särskilt viktig för våra landskommuner att inse, säger Maria Tokou.

Amanda Åkersten, har du någon teori om varför unga människor är underrepresenterade i kommunalpolitiska organ?

– Det kan bero på att unga inte har inblick i de kommunala beslutsprocesserna. Unga tänker kanske att deras röst inte spelar någon roll. Unga har andra prioriteringar – kommunalpolitik låter nog inte så lockande. Men det kan finnas ytterligare en orsak. Bristen på unga beslutsfattare kan i sig vara en orsak till att unga inte intresserar sig för kommunalpolitik: ”Vad kan jag som ung få till stånd när det inte finns andra unga med?”

Det här är en liten bit av artikeln som ingår det senaste magasinet.