Aleksi Kurki, 21 år, är kommunstyrelsens ordförande i Pyttis. Foto: John Illman

21 år ung har Aleksi Kurki gjort en kometkarriär inom den kommunala politiken. Men Kurki strävar efter större mål. Han vill i framtiden sitta i riksdagen.

Det var egentligen av en slump som Aleksi Kurki trädde in i politiken. Kurki gick på årskurs nio och sökte praoplats i Pyttis, men han hittade inget arbete som han var intresserad av.

– Min pappa föreslog då att jag skulle söka praoplats vid riksdagen. Ledamot Eero Suutari (Saml.) tog emot mig och sedan dess har jag varit aktiv inom politiken.

Pyttis är Finlands östligaste tvåspråkiga kommun. Kurki gick som 16-åring med i det lokala ungdomsfullmäktige och ett par år senare valdes han in i kommunfullmäktige. Som 19-åring satt han i kommunstyrelsen, under sin första period i fullmäktige. Samlingspartiet är med åtta ledamöter det största partiet i Pyttis fullmäktige.

Kurki är sedan ifjol Finlands yngsta styrelseordförande. Under intervjun märks det tydligt att han trivs i sin roll som kommunal beslutsfattare i Pyttis.

– Jag blev mycket glad över att bli vald till styrelseordförande, men det är stora skor att fylla, säger han.

21-åringen Kurki kombinerar styrelseordförandeskapet med studier i handelsvetenskap vid Aalto-universitetet.

Läs mera i Kuntalehti 6.2.2023: Pyhtää valitsi Suomen historian nuorimman kunnanhallituksen puheenjohtajan – Aleksi Kurki haluaa tuoda kuntapolitiikkaan ajattelua ”boksin ulkopuolelta”

Näringslivsprojekt

Pyttis är en aktiv kommun med flera näringslivsprojekt på gång. Aleksi Kurki ser positivt på företagsamheten i kommunen.

– Som kommun ska vi möjliggöra entreprenörskap för aktörer som vill skapa arbetsplatser här.

Flygfältet Helsinki-East Aerodome sydöst om Pyttis kyrkoby och skärgårdsön Fagerö som semesterdestination är två exempel på projekt som belyser den aktiva entreprenörskapen i kommunen.

Somliga unga politiker anser att det är svårt att få sin röst hörd inom sitt parti. Det har inte Kurki upplevt men säger sig vara medveten om saken.

– Att jag har fått fullmäktiges förtroende att verka som kommunens styrelseordförande visar att man i Pyttis vill ge unga ansvarsfulla politiska uppgifter, säger Kurki.

Han säger även att det är viktigt att unga intresserar sig för olika samhällsfrågor eftersom om inte unga aktiverar sig finns det en risk för att ärenden som berör dem faller i skymundan i kommunala beslutsfattande.

Trots sin position som styrelseordförande i Pyttis har Kurki högre ambitioner inom politiken. Han kommer att ställa upp i riksdagsvalet år 2027.

– Att bli invald i riksdagen är något som jag verkligen eftersträvar, säger Aleksi Kurki.

Detta är Pyttis

Pyttis ligger i Kymmenedalen. Kommunen är Finlands östligaste tvåspråkiga kommun.

Pyttis grannkommuner är Lovisa i väst, Kouvola i norr och Kotka i öster.

Det är två abborrar i kommunvapnet.

Pyttis har runt 5 000 invånare varav åtta procent talar svenska som modersmål. Tankesmedjan Magma har i en rapport skrivit att finlandssvenskarna i kommunen beräknas minska med 16 procent fram till år 2040, vilket Kommunförbundet tidigare skrivit om.