Markus Myllyniemi, De Gröna, sitter sin andra mandatperiod i Kyrkslätts kommunfullmäktige. Foto: John Illman

Miljö och tvåspråkighet är något som Myllyniemi ser positivt på.

Markus Myllyniemi, 28 år från Veikkola, Kyrkslätt, sitter för andra perioden i Kyrkslätts kommunfullmäktige. Sedan han inledde sin politiska karriär har han dessutom blivit invald i både Kyrkslätts kommunstyrelse och Västra Nylands välfärdsområde.

Myllyniemi blev intresserad av politik som 21-åring. Han gav sig in i politiken för att han ville arbeta mot bullret från bilarna som kör längs Åbo motorväg och den eventuella trafik som orsakas av en planerad soptipp.


Serie - Ung i politiken

Möt unga förtroendevalda runt om i landet. Vem, vad och varför? Det blir flera intervjuer under året. Du hittar dem i magasinet och på nätet.


– Vi måste ta i beaktande naturen då det byggs ny infrastruktur och bostadsområden. Hållbar utveckling är en sak som jag ofta lyfter fram i min politiska verksamhet.

I sitt andra kommunalval år 2021 fick Myllyniemi 746 röster, vilket var tredje bäst bland alla 51 invalda.

Men att som ung politiker träda in i den kommunala politiken i Kyrkslätt var inte lätt.

– Jag upplevde som yngre att jag inte blev hörd av äldre politiker då jag presenterade idéer och förde fram argument.  

Myllyniemi representerar De Gröna. Partiet är det tredje största i Kyrkslätt efter Svenska Folkpartiet och Samlingspartiet. De Gröna har nio ledamöter, SFP och Samlingspartiet har tolv var.

Myllyniemi anser att Kyrkslätt utvecklas i rätt riktning. Han ser bland annat att Kyrkslätt har högklassig grundläggande utbildning på båda inhemska språken.

– Kyrkslätts tvåspråkighet är även en rikedom.

Ungefär 15 procent av kyrkslättsborna har svenska som modersmål, det är över 6 000 enligt kommunen.

Men hur vill Myllyniemi fortsätta sin politiska karriär? Han ger en fingervisning om sina framtidsplaner.

– Det skulle vara något extra att sitta i riksdagen men i nuläget är mitt fokus på den kommunala politiken, säger Markus Myllyniemi.


Sådant är Kyrkslätt

Kyrkslätt har svenskspråkig befolkning på över 6 000. Publikationer som Tankesmedjan Magma och konsultbolaget Kairos Future har gjort visar att de svenskspråkiga i Kyrkslätt till antalet blivit fler sedan millennieskiftet och att antalet förväntas öka.

Kyrkslätt har haft sina nuvarande gränser sedan Sovjetunionen överlämnade Porkala-området till Finland år 1956.

Det bor ungefär 41 000 människor i Kyrkslätt.

Kyrkslätt har 51 ledamöter. Svenska Folkpartiet och Samlingspartiet är störst med tolv ledamöter var, De Gröna är tredje med nio. De Gröna har vuxit som parti under 2000-talet medan särskilt Samlingspartiet har tappat terräng. SFP har varit det näst största partiet i Kyrkslätt i över ett decennium.

Kyrkslätt har tre svenskspråkiga grundskolor: Winellska skolan, Bobäck skola och Sjökulla skola. Kommunen har elva finskspråkiga grundskolor.