Kommunernas hus i Helsingfors är värd för kvällens valvaka. Kommunförbundets VD Minna Karhunen kommenterar valkampanjen och vad som händer efter valet för Kommuntorgets chefredaktör Dan Lolax.

Välfärdsområdesvalets valkampanj har haft inslag av stora löften och irrelevanta frågor. Minna Karhunen förundrar sig över att bensinpriset blivit en fråga under valkampanjen. Hon tror också att väljarna förstår att vården måste bli mer kostnadseffektiv, även om partiledare lovat att varje kommun ska ha en hälsostation.

Efter valet blir Kommunförbundets roll i kommunernas bildningsfrågor ännu viktigare, tror Karhunen. Förbundets uppgift blir att hitta modeller som fungerar för kommunerna.

Förbundet kommer också ha en uppgift gentemot välfärdsområdena, men vilken den rollen blir är öppet. Frågan är svår, konstaterar Karhunen, eftersom de stora städerna motsätter sig att Kommunförbundet blir en direkt intressebevakare för välfärdsområdena.

Klart är ändå, säger Karhunen, att kommunerna och välfärdsområdena inte kan existera separerade från varandra.