Inte heller välfärdsområdesvalkampanjerna är billiga.  Detta framgår av redovisningarna av valfinansieringarna.

Alla som blivit invalda som ordinarie eller ersättare i välfärdsområdesvalet bör göra en redovisning av sin valfinansiering.

Då tidsfristen för inlämning av redovisningen gått ut har 102 redovisningsskyldiga försummat denna skyldighet, enligt Statens revisionsverks nättjänst.

Enligt e-tjänsten för valfinansieringen har 46 kandidater haft en kampanjbudget som överstigit 10 000 euro. Den största kampanjbudgeten hade Mellersta Finlands Kalle Ikkelä (Saml) 35 893, 82 euro. Han fick 21 370 euro i utomstående stöd av vilka över 15 000 euro från företag.

Andra plats i ”penningstatistiken” går till Västra Nyland. SFP:s Veronica Rehn-Kivi använde 30 740,62 euro för sin valkampanj av vilket hennes egen finansieringsandel var knappa 3 000 euro. Henrik Wickström, också SFP, hade en valkampanjbudget på 29 083,05 euro av vilket hans egen andel var cirka 1 000 euro. Bägge SFP-kandidaternas största finansiär var det egna partiet.

Genom att klicka på namnen i listan ser du kandidaternas redovisning.

Av de invalda ordinarie eller ersättare som har gjort kampanj för över 10 000 euro redovisar 11 personer att de finansierat hela kampanjen själva. Mest egna medel använde sannfinländaren Matti Rinnekangas som var uppställd i Norra Österbotten. Med en insats på nästan 20 000 euro fick han 303 röster och blev invald som ersättare i välfärdsområdesfullmäktige. En ordinarie fullmäktigeplats skulle ha krävt 100 röster till.

Bättre gick det för sannfinländaren Tuukka Saimen i välfärdsområdet för Vanda och Kervo. Han använde egna medel upp till 16 000 euro och fick en plats i fullmäktige med 506 röster.

Saknas mest redovisningar från SDP och Vänstern

Mest redovisningar saknas av Socialdemokraterna av vilka 26 personer har lämnat redovisningen ogjord. Av Vänsterförbundet, som fick klart färre fullmäktigeplatser, har 23 kandidater underlåtit att göra redovisningen till och med tisdag morgon klockan 9.30.

Gällande övriga riksdagspartier saknades 18 redovisningar av Sannfinländarna , 14 av Samlingspartiet, 8 av Centern, 5 av Kristdemokraterna, 3 av Makten tillhör folket , 2 av De gröna  och 2 av SFP. Ytterligare en obunden har lämnat redovisningen ogjord.

Om en invald eller ersättare trots uppmaningar underlåter att lämna in en valfinansieringsredovisning kan man besluta om föreläggande av vite. Om detta besluts i en särskild vitesnämnd.

Du kan bekanta dig med valfinansieringstillsynens faktamaterial här.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.