Det finns ett inslag av självbedrägeri i den regionalpolitik som bromsar urbaniseringen trots att den arbetsföra befolkningen minskar, säger Vartiainen.

Statsandelssystemet leder alltid till en mangel om detaljerna men den stora utmaningen är den offentliga sektorn som helhet, säger Juhana Vartiainen, samlingspartistisk riksdagsledamot och fullmäktigeledamot i Helsingfors, i senaste avsnittet av Torgpodden.

– Fördelningen av åtaganden mellan stat och kommun är sekundärt. På grund av demografin minskar de offentliga finanserna med 500 miljoner euro varje år, om inga beslut tas.

Privat och offentlig produktion ska konkurrera

I Torgpodden säger Vartiainen att det kan vara motiverat att slå ihop kommuner, men framför allt att skapa en omgivning där den privat och offentlig produktion av tjänster konkurrerar så att kommuner kan välja den billigaste av de två.

Produktivitet inom välfärden bidrar till en starkare utveckling av finanserna, motiverar Vartiainen.

Enligt honom måste man titta pragmatiskt på tjänsteproduktionen, på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Valfriheten år det viktiga, säger Vartiainen.

– I vissa fall är privat produktion bra. I Sverige vill ingen avskaffa valfriheten inom vården, men däremot har de svenska friskolorna inte bidragit till en bättre kvalitet utan snarare till betygsinflation.

Finland bromsar urbaniseringen

Vartiainen ser storstäderna som avgörande för Finlands framtid, främst universitetsstäderna. Urbaniseringen kräver också investeringar, och det är enligt honom ofrånkomligt att det sker på glesbygdens bekostnad.

– Det är realistiskt att acceptera att en del ställen kommer att lida. Det är inte motiverat att fortsätta med samma investeringar när befolkningen minskar. Det låter väldigt grymt, men eftersom den arbetsföra befolkningen inte ökar överlag, förutom på vissa ställen, så är det obönhörligen så att den minskar på andra ställen.

Vartiainen säger att till exempel Sverige, som medvetet låtit glesbygden avfolkas, nu skördar frukterna av det, i form att storstädernas tillväxt.

– I Finland stöder vi inte urbaniseringen, vi bromsar den med bland annat statsandelar, med progressiv beskattning och med regionalpolitik. Det finns ett inslag av självbedrägeri i den här politiken.