Alla kommuner kan inte ha samma lagstadgade uppgifter i framtiden, sade Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen när hon öppnade partiledardebatten på årets Kommunmarknad.

I sitt anförande på Kommunmarknaden uppmanade Kommunförbundets vd Minna Karhunen var och en att fundera på hur man också i fortsättningen ska kunna leva på alla håll i Finland.

Enligt Karhunen står både stora och små kommuner inför utmaningar –  men utmaningarna är olika. Dels försöker städerna och kommunerna hålla tillväxten och trycket på investeringar under kontroll, dels funderar man på hur ett gott liv ska kunna tryggas när invånarna blir färre och äldre.

– Urbaniseringen och särutvecklingen bland kommunerna kommer att fortsätta. Vi måste tillsammans fundera på hur ett gott liv ska se ut i framtidens Finland och hur vi ska kunna möjliggöra ett sådant liv för kommuninvånarna, sade Karhunen.

– Man kan leva ett gott liv på alla håll i Finland. Vi måste hitta lösningar som gör det möjligt också i framtiden, tillade hon.

Enligt Karhunen efterlyser flexibilitet.

– I framtiden kan vi inte utgå ifrån att alla kommuner har samma lagstadgade uppgifter. Visserligen måste varje kommun också i fortsättningen se till att till exempel barnen i kommunen får grundläggande utbildning, men jag anser att en liten kommun själv ska kunna besluta hur tjänsten tillhandahålls.

Karhunen säger att lagstiftningen borde formas utifrån lösningar och praxis som utvecklas i kommunerna, inte tvärtom.

Jag tror att till exempel den pågående utredningen om en särlösning för social- och hälsovården i Nyland kommer att ge modeller och idéer för hela Finland, oberoende av slutresultatet.

– Kommunerna har också ansvar. Vill man åstadkomma något stort, bör insatserna inte vara för små. Under de senaste åren har kommunerna i väntan på social- och hälsovårdsreformen lärt sig att samarbeta ännu bättre än tidigare inom de ekonomiska regionerna och landskapen. Vi är på rätt väg. Vi behöver tro på oss själva och själva bestämma om vår framtid.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *