Förra ministern Anu Vehviläinen går åt kommunministern Sirpa Paatero.

Regeringspartierna SDP och Centern verkar ha olika syn på behovet av att utreda huruvida olika kommuner kan ha olika uppgifter.

För tillfället pågår en utredning om möjligheten att kommunernas ansvar och uppgifter skulle variera. Utredningen är kopplad till en möjlig särlösning för Nyland i social- och hälsovårdsreformen, och till reformen som helhet. I bakgrunden finns också den ansträngda kommunekonomin, och mindre kommuners svårigheter att klara av sina lagstadgade uppgifter.

Kommunminister Sirpa Paatero har hänvisat till utredningen som en möjlig väg mot nya lösningar, och professor Juha Lavapuro, som leder arbetet, har till Kommuntorget sagt att det inte finns något som strider mot grundlagen i tanken att olika kommuner skulle ha olika uppgifter.

AnnonsÄven Kommunförbundets vd Minna Karhunen har hänvisat till större flexibilitet bland kommunernas uppgifter.

Utskottet, inte Paatero, ska tolka grundlagen

Paateros fokus på kommunernas uppgifter har fått centerpartisten Anu Vehviläinen, som leder riksdagens social- och hälsovårdsutskott och som var kommunminister i regeringen Sipilä, att surna till.

I ett pressmeddelande kräver Vehviläinen att Paatero förklarar sina uttalanden.

-Centern har inte i regeringsprogrammet gett mandat att man börjar bereda olika uppgifter för kommunerna, eller att man skulle påskynda kommunsammanslagningar, som minister Paatero också har fört fram, säger Vehviläinen på sin blogg.

Vehviläinen ifrågasätter också Paateros antaganden om att grundlagen gör det möjligt att vissa kommuner skulle bli så kallade lätta kommuner, alltså kommuner med färre uppgifter.

-Grundlagen tolkas av riksdagens grundlagsutskott. Mig veterligen har den inte gjort en sådan tolkning.

Enligt Vehviläinen borde Paatero istället fokusera på social- och hälsovårdsreformen, och på att landskapen och kommunerna har tillräckligt med resurser att ordna basservice för invånarna.

-Regeringen ska fördomsfritt söka efter sätt att trygga barnfamiljers småbarnsfostrans- och skoltjänster också i kommuner med långa avstånd, säger Vehviläinen och påminner om att de grundläggande rättigheterna inte enbart handlar om social- och hälsovård utan också om småbarnsfostran, grundskola och andra stadiets utbildning.