Det är inte uteslutet för personer som är satta i isolation att rösta på ett röstningsställe. Men i så fall måste en rad bestämmelser följas.

Frågan om huruvida personer som är satta i isolering, på grund av att de smittats av coronaviruset, alls kan rösta i sommarens kommunalval har orsakat huvudbry för Justitieministeriet och landets valnämnder.

Nu har ministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL preciserat anvisningarna till kommunerna om hur de kan arrangera röstning för väljare i karantän och isolering.

Bland annat heter det att valförrättare som tar emot röster av personer i karantän eller isolering ska vara vaccinerade mot coronaviruset minst en gång och senast tre veckor innan.

En person som satts i karantän eller isolering får rösta hemma, förutsatt att röstningen kan genomföras på ett säkert sätt, till exempel på gården utanför väljarens hem. Det här betyder: håll ett avstånd på minst två meter till andra personer utomhus. Det här förutsätter också att den som är satt i isolering inte har några synliga symtom. Ansiktsmask är naturligtvis obligatorium.

Den som tar emot en anmälan om hemmaröstning får inte fråga varför väljaren anmäler sig för hemmaröstning. Däremot är det, med stöd av 4 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen, fritt fram att fråga en person om hen är i karantän eller isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Syftet med frågan är att göra det möjligt för myndigheten att utföra sin uppgift, vilket i praktiken betyder att valförrättaren har möjlighet att skydda sig på behörigt sätt vid röstningen, skriver Justitieministeriet.

Det är också möjligt för en person som är i karantän eller isolering att rösta på själva röstningsstället på valdagen.

Det här förutsätter ändå att hen är symtomfri och kan, utan kontakt med andra personer och iförd mask, ta sig från platsen för karantän eller isolering till röstningsstället och tillbaka utan kontakt med andra människor, det vill säga: håller ett avstånd på minst två meter till andra utomhus, inte vistas inomhus samtidigt med andra och inte färdas i ett fordon i kollektivtrafik.

En person i karantän eller isolering får inte köa ens utomhus med andra väljare medan de väntar på sin tur att rösta och kontakten med valfunktionärerna ska ske kontrollerat och tryggt.