Vad kan din riksdagsvalskandidat om kommunen? Kommuntorget har ställt samman en lista med bra frågor du borde ställa till den som vill ha din röst.

Riksdagen beslutar om många frågor som berör kommunerna, och det är viktigt att beslutsfattarna vet vad de beslutar om.

Läs merRiksdagsvalet är ett kommunalt val

Nedan hittar du mer fakta om en mängd frågor där din kandidat borde ha en åsikt. Välj ut några och ställ din kandidat mot väggen!

> Ladda ned frågorna och skriv ut (PDF)

#kandidatenmotväggen #riksdagsval2019 #kommunernabehövs

 1. Hur kan du som riksdagsledamot arbeta för ett bra förhållande mellan staten och kommunerna?
  • Kommunerna måste ha möjligheter att påverka de frågor som inverkar på ekonomin i kommunerna och på hur verksamheten i kommunerna kan skötas.
  • Många frågor som påverkar kommunerna diskuteras i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning (Kuthanek) som är ett samarbetsorgan med medlemmar från olika ministerier och Kommunförbundet.
 2. Hur vill du reformera systemet med statsandelar till kommunerna så att det blir så rättvist som möjligt?
 3. Kommunerna har länge krävt att nya uppgifter som staten ålägger dem ska kompenseras ekonomiskt fullt ut. Hur kan du stödja kommunerna i detta krav?
 4. Hur ”breda axlar” behöver en kommun eller en samkommun för att sköta social- och hälsovården själv? 20 000 invånare? 100 000 invånare? 150 000 invånare? Ska hela landet följa samma modell, eller ska det finnas möjlighet till olika modeller i olika delar av landet?
 5. Finns det situationer när kommunsammanslagningar inte kan vara frivilliga?
 6. Två tredjedelar av kommunerna gjorde ett negativt resultat i fjol. Nämn tre åtgärder som får kommunekonomin på fötter igen.
 7. Riksdagsledamöter är heltidspolitiker. Borde kommunerna också få heltidspolitiker? 
 8. Riksdagens största parti är ”kommunpartiet”. 80 procent av riksdagsledamöterna är också kommunalpolitiker. Kommer du i fall du blir vald att välja bort kommunpolitiken? Har du tid att sköta båda?
 9. De flesta kommuner behöver fler invånare. Vad kan du som riksdagsledamot göra för att öka inflyttningen till kommuner utanför Finlands tillväxtcentra?
 10. Under kommande riksdagsperiod kommer mark- och byggnadslagen att revideras. Vilka förändringar i lagen är nödvändiga för kommunerna?
 11. I väntan på en ny social- och hälsovårdsreform: Ska förbudet mot utläggning av kommunens social- och hälsovårdstjänster upphöra eller fortsätta gälla?
 12. Ska kommunerna få helhetsansvaret för integrationen av invandrare så som riksdagens revisionsutskott har föreslagit? Hur ska kommunerna i så fall kompenseras för kostnaderna?
 13. Hur kan du som riksdagsledamot arbeta för att svenskans ställning tryggas? Räcker det grundlagsstadgade skyddet?
 14. Bör kommunerna få ett större ansvar för sysselsättningen? Hur?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *