Riksdagens revisionsutskott vill att kommunerna får ett större ansvar för integrationen. I sitt betänkande konstaterar utskottet att integrationsprocesserna inte fungerar och att det behövs nya lösningar.

Rikdagens revisionsutskott kräver att hela integrationslagstiftningen ses över och processerna effektiverat och försnabbas. Utskottet föreslår att integrationen ska ta omkring ett år. 

– Det är viktigt att alla delar av integrationen försnabbas med start från det ögonblick när en asylsökande anländer till Finland, heter det i betänkandet.

Utdragna asylprocesser fördröjer integrationen och urvattnar integrationsprocessen, anser utskottet.

Utskottet vill ha effektivare språkutbildning och införa ett obligatoriskt prov som mäter kunskaperna efter genomförd språkkurs. Språkundervisningen bör organiseras på ett sätt som garanterar högkvalitativ undervisning och goda resultat. Endast en tredjedel av de som deltagit i språkundervisningen för invandrare uppnår i dag en tillräckligt hög nivå för att klara vardagen och arbetslivet på finska eller svenska.

I en kommentar För Svensk presstjänst säger utskottsordförande Eero Heinäluoma (SDP) att samhället inte kan erbjuda tolktjänster i oändlighet.

– Man kan kräva att de som bott här en längre tid ska kunna finska eller svenska, säger Heinäluoma.

Riksdagens revisionsutskott vill även att de som genomgått integrationsutbildningen genomgår ett test för att visa att de känner till det finländska samhällets seder och bruk, regler och värderingar. Utskottet vill också att resultatet av integrationsåtgärderna följs upp ordentligt på nationell nivå med siffror och statistik. 

Utskottet önskar att regeringen speciellt stödjer sysselsättningen av invandrarkvinnor. Genom arbetslivet knyter man invandrarkvinnorna och deras familjer starkare till det omgivande samhället, säger utskottet i betänkandet. 

Ytterligare efterlyser utskottet klarare spelregler för invandrare som deltar i arbetspraktik. Genom praktikplatserna kan de nyanlända snabbare lotsas ut i arbetslivet.

– Det här kräver förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna, heter det i betänkandet.

Riksdagen behandlar revisionsutskottets betänkande på onsdag.

Revisionsutskottets betänkande (på finska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *