Bristande service på svenska tas upp av Europarådet som i sina färska rekommendationer tar fasta på vårdreformen och att öka toleransen för svenskan i Finland.

Europarådets ministerkommitté har gett sina rekommendationer (på finska) för verkställandet av stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk i Finland.

Svenskan i Finland klassas alltså som ett landsdelsspråk enligt Europarådet.

Enligt rapporten är svenskans ställning som nationalspråk stark, men användningen av svenska i domstolar, förvaltningsmyndigheter och social- och hälsovårdstjänster fungerar inte alltid på grund av tjänstemännens eller personalens bristande språkkunskaper.

Enligt rekommendationerna bör de finska myndigheterna skyndsamt ”vidta ytterligare åtgärder för att säkra tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska”.

Folktingets sekreterare Markus Österlund betonar att vård- och landskapsreformen riskerar – på det sätt den nu håller på att genomföras – att försämra tillgången till social- och hälsovårdstjänster på svenska, bland annat gällande Vasa centralsjukhus som inte skulle ha en omfattande jour.

– Därför tycker jag att ministerkommitténs rekommendationer är någonting man borde lyssna på när regeringen funderar hur den ska gå vidare med reformen. 

Bör även bekämpa hatretorik

Det är  frågan om ministerkommitténs femte rapport i sitt slag. Det som är nytt i den här rapporten är den fjärde rekommendationen, dvs. att regeringen bör vidta åtgärder för att öka kunskapen om och toleransen gentemot svenskan.

– Rapporten säger uttryckligen att regeringen måste göra någonting för den intolerans som har synts under de senaste åren då det funnits en hel del hatretorik mot det svenska språket, säger Österlund.

Hela rapporten kan du läsa här (på engelska)

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *