RIKSDAGSVAL 2015. ”Kommunpartiet”  är fortsättningsvis det största partiet i Finlands riksdag. Av de 200 invalda är 158 också är aktiva kommunalpolitiker.

I den nya riksdagen har ”kommunpartiet” 79,5 procent av mandaten.
– Flest antal lokalpolitiker i riksdagen har Esbo (11), Helsingfors (10), Tammerfors (10) och Åbo (9), konstaterar Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Vänsterförbundet har procentuellt flest dubbelpolitiker. 92 procent av partiets riksdagsledamöter är också lokalpolitiker. Näst flest har SFP (89 procent) och på tredje plats kommer Sannfinländarna ( 87 procent).

Kommunpartiet stort i alla partier
I Vänsterförbundet är över 90% av riksdagsledamöterna också kommunpolitiker.

2015-04-riksdagen-sittplatser-partier-2015-kommunpartiet-markerat

VF SDP GRÖ SANNF C
KD SAML SFP ÖVR

Av de 2 146 riksdagsvalskandidaterna är  880 aktiva fullmäktigeledamöter i sina hemkommuner.
– Kända kommunpolitiker har klarat sig bättre än medeltalet i riksdagsvalet, konstaterar  Pekola-Sjöblom.

Var åttonde invald riksdagsledamot (25)  är fullmäktigeordförande i sin hemkommun. Totalt är 43 av de invalda i riksdagen medlemmar i fullmäktigepresidiet på sin hemort.  Av de invaldasitter tio i kommunstyrelsen, tre är styrelseordförande.
De 200 invalda riksdagsledamöterna representerar 88 kommuner. Av dubbelpolitikerna är kvinnorna 41 procent.

Av de invalda i riksdagen var 159 fullmäktigeledamöter vid årsskiftet. En av dem,  Sannfinländarnas Toimi Kankaanpää var medlem i fullmäktige i Uurainen i början av året, men böt hemort till Jyväskylä under våren och förlorade därmed sin fullmäktigeplats.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *