RIKSDAGSVAL 2015: – Det är en fördel för kommunen att ha sin egen representant i riksdagen, säger Jan Sundberg, professor i statslära vid Helsingfors universitet. De flesta beslut som gäller kommunerna fattas på riksplan, så det gäller att vara med där och påverka.

Jan Sundberg är inte förvånad över att andelen riksdagsledamöter som också är lokalpolitiker är så hög. 79,5 procent av alla invalda är också lokalt förtroendevalda. Bland de nyinvalda är motsvarande andel kring 73 procent.

– Det här är inget nytt fenomen, utan visar att det lokala planet är en skola för att klättra upp på den nationella arenan, säger Sundberg. Det är inte ovanligt att man först engagerar sig i lokalpolitiken och den vägen får nya uppdrag både inom kommunen och partiet.

Ofta kritiseras politikernas dubbelroll, men Sundberg menar att det ur kommunernas synvinkel är positivt att ha en egen representant i riksdagen.

– Ramarna för de flesta beslut som kommunfullmäktige eller -styrelse fattar är redan satta i riksdagen. Därför är det viktigt för kommunerna att ha en koppling till riksdagen och allra helst till regeringen.

De kommuner som inte har en egen invald får enligt Sundberg istället satsa på någon från samma valkrets eller samma del av landet och försöka påverka den vägen.

– En del dubbelpolitiker kritiseras för att inte hinna sitta med på alla möten, men mervärdet är i stället kopplingen.

– Kommunerna har ingen veto-rätt utan regeringen kan köra över kommunerna hur som helst om den vill, därför är det viktigt för kommunerna att ha god kontakt till riksdag och regering.

I vissa fall kan det också vara låsta positioner på det lokala planet som på det här sättet kan lyftas upp och lösas på nationell nivå, säger Sundberg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *